1 februari 2018

Snelfietsroute Zaltbommel – Den Bosch

foto_brug

De stuurgroep heeft in januari 2018 besloten de snelfietsroute Zaltbommel-Den Bosch verder te ontwikkelen.

Eerste verkenning afgerond
De Antea Group heeft in opdracht van de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, ’s-Hertogenbosch en de provincies Noord-Brabant en Gelderland een verkenning uitgevoerd naar het tracé voor een nieuwe snelfietsroute, van station Zaltbommel naar station ‘s- Hertogenbosch. Er zijn er nog 4 mogelijke varianten in Zaltbommel en 2 in ‘s Hertogenbosch in beeld. In Zaltbommel bestaat geen duidelijke voorkeur voor een van de varianten. Een nader onderzoek zal de voor- en nadelen naar voren moeten brengen. De gemeente Zaltbommel doet veel aan participatie en zal haar inwoners zeker betrekken bij het maken van deze keuze. In Den Bosch is er een voorkeur voor de route achter het station. Deze lijkt het meest effectief, omdat daar scholen staan en aan de voorzijde van het station ligt al een redelijk goede fietsinfrastructuur.

Filedruk A2
Met de snelfietsroute hoopt de overheid de filedruk op de A2 te verminderen. Voor de Fietsersbond speelt uiteraard ook dat de bestaande fietsers een veel betere verbinding krijgen en daarom is de voorkeur van de gemeente Den Bosch ook die van ons.

MKBA en schetsontwerp vóór de zomer
Provincie Gelderland heeft bureau Decisio gevraagd via een maatschappelijke kosten-/batenanalyse (MKBA) af te wegen welke tracévarianten het meest geschikt zijn. Naast de standaard-MKBA zal Decisio ook de uitgebreidere MKBA gaan toepassen, die in het kader van Tour de Force is ontwikkeld. Hierin worden ook gezondheidsaspecten meegenomen. Voor de zomer willen de bestuurders een schetsontwerp hebben, weten wat het precies gaat kosten, wat op de korte termijn al gerealiseerd kan worden en hoe het budget van ca. € 7,5 miljoen moet worden opgebracht.

Geschiedenis

Al in 2009 heeft de provincie Gelderland, samen met Regio Rivierenland, gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel, gemeente ’s Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant de route Zalltbommel – ’s-Hertogenbosch een subsidie-aanvraag bij het Rijk ingediend.

De route is toen als niet kansrijk afgeserveerd want het aantal inwoners van Zaltbommel (22.000) is te klein t.o.v. de afstand naar Den Bosch (15 km., 140.000 inwoners). Daarmee zou de verkeersdruk op de A2 te weinig afnemen, het enige argument waar het rijk toen naar keek.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *