Snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch

bestuursovereenkomst ligt er

Op 29 maart 2018 ondertekenden de wethouders Jan van Groos (Waalwijk), Mart van der Poel (Heusden) en Jan Hoskam (’s-Hertogenbosch) samen met gedeputeerde Christophe van der Maat de bestuursovereenkomst voor de route Waalwijk – ’s-Hertogenbosch. De totale kosten zijn € 15,6 miljoen, de provincie betaalt hiervan € 9,2 miljoen.

De route heeft een lengte van 18 kilometer en loopt vanaf de N261 in Waalwijk tot aan het Paleiskwartier in Den Bosch. Het opvallendste deel van de route wordt de nieuwe fietsbrug door de Baardwijkse Overlaat. De snelfietsroute is een onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en zal als onderdeel van dit project worden uitgevoerd.

Vooral Fietsersbond de Langstraat heeft jaren actief voor deze snelfietsroute geijverd en er mede voor gezorgd dat dit niet alleen een integraal onderdeel van de GOL [Gebieds Ontwikkeling Langstraat] werd maar ook meteen in de eerste fase werd meegenomen. Deze afdeling van de Fietsersbond is echter stevig tegenstander van het zgn. openmaken van 330 meter spoordijk teneinde doorzicht in de polder te creëren. Dit gaat ten koste van de begroeiing, beschutting en geborgenheid voor de fietser die nu een kaal traject van ruim 800 meter moet gaan overbruggen. De Stichting Behoudt de Langstraatspoorbruggen e.a. steunen deze gedachte.

Meer informatie over alle Brabantse routes vind je via het overzicht Snelfietsroutes.

Categorieën