Regiodag Zuidoost Brabant 2019

13 april 2019 in de Wasvenboerderij in Eindhoven

Op 13 april 2019 vond er weer een regiodag plaats van de afdeling Zuidoost-Brabant, ditmaal in de Wasvenboerderij in Eindhoven.

Er is dan altijd een overzicht van de activiteiten en resultaten in Eindhoven en omliggende plaatsen. De highlights:

Eindhoven:

  • toch geen knip in de Vestdijk. Alleen maar mooie woorden.
  • fietsverbinding Ten Hagestraat: probleem met in- en uitrijdende auto’s van de parkeerkelder Heuvelgalerie moet nog opgelost.
  • Floraplein: nog steeds geen veilige ongelijkvloerse oversteek. Met de plannen voor een snelfietsroute uit Geldrop naar De Run moet deze er zeker komen!

Helmond:

  • Nog steeds de stad met fietsers uit de voorrang op rotondes (op 1 na). Voorrang krijgen we maar niet geregeld….
  • Snelfietsroute naar Eindhoven is nu klaar tot de Vaarleseweg.
  • Bij de Vlisco moet nog wel een nieuwe fietsbrug over het oude kanaal worden gelegd.

Nuenen: snelfietsroutes aanleggen (met voldoende kwaliteit) door het centrum lukt nog niet.

Best: gemeenteraad is akkoord met de Pendelweg, een fietsroute langs de westzijde van het spoor naar Eindhoven.

Verder waren er deze dag twee presentaties:
Bas Braakman, beleidsmedewerker ‘fiets’ gemeente Eindhoven:
= hij keek vooral terug op wat al bereikt is en
= hij gaf toelichting op de speerpunten van de komende jaren (waaronder snelfietsroutes).

Ron Nohlmans, ‘MRE’ programmacoördinator ZO Slim bereikbaar (deelopgave 8 van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ) gaf een korte toelichting op de vele fietsprojecten die hierin zijn opgesomd. Het uitvoerende werk moet echt door de betrokken gemeentes gebeuren en daar schort het nogal eens aan, bv. door onvoldoende mankracht.

Categorieën