Fietsersbond spant rechtszaak aan

rechtszaak Raadhuisplein Gilze-Rijen

zitting Bestuursrechter op 4 juli

PERSBERICHT FIETSERSBOND MIDDEN-BRABANT
Op 4 juli 2019 diende voor de bestuursrechter Breda een zaak aangespannen door de Fietsersbond tegen de gemeente Gilze-Rijen. Onderwerp is de afwijzing van het bezwaarschrift over een verkeersbesluit Raadhuisplein in Rijen. De Fietsersbond heeft betoogd dat het verkeersbesluit haaks staat op het pro-fietsbeleid van de gemeente.

De Fietsersbond is in beroep gegaan omdat de fietsbelangen onvoldoende zijn onderkend en afgewogen. Gelukkig heeft de gemeente zich gehouden aan haar toezegging om gedurende de beroepsprocedure geen werkzaamheden uit te voeren in het gebied.
Belangrijk punt in het verkeersbesluit is het feit dat de fietsers in de nieuwe situatie op drie van de vier hoeken van het plein, voorrang moeten gaan verlenen aan het autoverkeer. Om dat mogelijk te maken worden de oversteken die thans op een verhoogde kruising liggen, naar de zijwegen verbannen om daar met een haakse bocht de oversteek te gaan maken. In een verweerschrift van de gemeente wijst zij op het toegenomen aantal ongevallen dat het noopt tot het nemen van dit besluit.
In de ogen van de Fietsersbond zal de nieuwe situatie niet veiliger worden en ondermijnt het de belangen van het groeiende fietsverkeer. Voor de fietsers zullen er wachttijden ontstaan om over te steken; zeker met jeugd zal er niet altijd worden gewacht tot de weg geheel vrij is.
Nu lijkt het alsof de fietsers moeten boeten voor het gedrag van automobilisten die niet voldoende opletten of beseffen dat ze een fietspad naderen waarbij ze fietsers van meerdere kanten (achter, links en rechts) kunnen tegenkomen. De Fietsersbond betreurt daarom ook dat dit verkeersbesluit is genomen (volgens de gemeente het beste van vele varianten).
De Fietsersbond pleit ervoor de automobilisten die het plein naderen, nóg duidelijker te waarschuwen op het feit dat ze een twee-richtigen fietspad naderen. Gedragsverandering van de automobilist, in combinatie met een lagere snelheid in dit gebied, zal het gevoel van onveiligheid (en vermoedelijk ook de ongelukken die ontstaan) kunnen wegnemen.
De Fietsersbond is er van overtuigd dat de rechtbank in Breda haar argumenten (die ter zitting onderbouwd zullen worden) voldoende overtuigend vindt, om het verkeersbesluit nietig te verklaren. Daarmee bespaart de gemeente zich geld en wordt ook kap van diverse bomen in het gebied voorkomen.
–————————–
Uitspraak naar verwachting begin september.

Meer informatie is te verkrijgen via Cas Graafmans (Rijen) 0618134134 of Theo Smeele (Fietsersbond Midden-Brabant) 0640198359.

Categorieën