3 oktober 2019

Snelfietsroute Zaltbommel – Den Bosch

foto_brug

Stuurgroep MIRT A2 Deil – Vught heeft besloten haar bijdrage te verhogen van 10 naar 13 mio.

De Stuurgroep MIRT A2 Deil-Vught heeft op 3 oktober 2019 besloten om € 3 mio. extra bij te dragen aan deze snelfietsroute. Dat komt dan uit het potje voor de korte-termijn maatregelen waar in het toaal € 46 mio in zit. Dat is een nieuwe aanpak bij zgn. MIRT-projecten; dat niet alleen op de lange termijn autosnelwegen worden uitgebreid maar dat ook op de kortere termijn wordt gekeken wat helpt om bv. de filedruk te verminderen. Snelfietsroutes komen dan in beeld.
NB.: een Snelfietsroute Kerkdriel – Den Bosch maakt geen deel meer uit van de MIRT-plannen.

De Snelfietsroute Zaltbommel – Den Bosch is ruim € 6 mio. duurder dan eerst gedacht door een aangepast en beter ontwerp. De overige € 3 mio wordt opgebracht door de provincies Noord-Brabant en Gelderland.
Het gaat om deze aanpassingen (waarop de Fietsersbond sterk heeft aangedrongen):
= In Zaltbommel wordt een tunnel onder de N322 aangelegd (veiliger èn geen verkeerslichten meer).
= In Den Bosch een viaduct langs de westzijde van het spoor over de Zandzuigerstraat.
Het is niet gelukt nu al een goede oplossing te realiseren bij de rotonde in Hedel (kruising met N831). Het gereserveerde geld hiervoor blijft wel staan.

Nog dit jaar kan de Samenwerkings-overeenkomst worden getekend en kan daarna de aanbesteding van start. Realisatie volgt stapsgewijs tussen 2020 en 2022.

januari 2018: eerste verkenning afgerond
De Antea Group heeft in opdracht van de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, ’s-Hertogenbosch en de provincies Noord-Brabant en Gelderland een verkenning uitgevoerd naar het tracé voor een nieuwe snelfietsroute, van station Zaltbommel naar station ‘s- Hertogenbosch. Er zijn er nog 4 mogelijke varianten in Zaltbommel en 2 in ‘s Hertogenbosch in beeld. In Zaltbommel bestaat geen duidelijke voorkeur voor een van de varianten. Een nader onderzoek zal de voor- en nadelen naar voren moeten brengen. De gemeente Zaltbommel doet veel aan participatie en zal haar inwoners zeker betrekken bij het maken van deze keuze. In Den Bosch is er een voorkeur voor de route achter het station. Deze lijkt het meest effectief, omdat daar scholen staan en aan de voorzijde van het station ligt al een redelijk goede fietsinfrastructuur.

Geschiedenis

Al in 2009 heeft de provincie Gelderland, samen met Regio Rivierenland, gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel, gemeente ’s Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant de route Zalltbommel – ’s-Hertogenbosch een subsidie-aanvraag bij het Rijk ingediend.

De route is toen als niet kansrijk afgeserveerd want het aantal inwoners van Zaltbommel (22.000) is te klein t.o.v. de afstand naar Den Bosch (15 km., 140.000 inwoners). Daarmee zou de verkeersdruk op de A2 te weinig afnemen, het enige argument waar het rijk toen naar keek.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *