F67 Kempenroute: hoe staat het er voor ?

tracé-keuze

30 mei 2023: groot onderhoud en aanleg snelfietsroute voor jaren van de baan.
De provincie heeft besloten de beoogde grootschalige reconstructie en daarmee de aanleg van de Snelfietsroute af te blazen.

23 december 2022: het voorkeursalternatief (VKA) voor de N284 Reusel – Bladel – Hapert wordt aangepast.
De snelfietsroute komt nu in zijn geheel aan de zuidzijde van de N284 te liggen. Daarmee heeft de fietser zo min mogelijk belemmering van kruisende wegen. Eerst was afgesproken om de fietsroute te realiseren aan de noordzijde van de N284.

9 maart 2022: provincie en gemeentes tekenen intentie-overeenkomst F67, de zgn. Kempenroute.
De Snelfietsroute valt binnen de 11 fietsverbindingen van het Korte Termijn Maatregelenpakket Randweg A2 Randweg Eindhoven. De fietsroute draagt bij aan minder auto’s op de A2 Randweg Eindhoven en de A67.

30 mei 2023: groot onderhoud en aanleg snelfietsroute voor jaren van de baan
De provincie heeft besloten de beoogde grootschalige reconstructie en daarmee de aanleg van de Snelfietsroute af te blazen.
Wel worden de voorbereidingen opgestart voor onderhoud. Bij dit onderhoud wordt tevens gekeken of er op enkele plaatsen op de weg, zoals bij de tankstations, kleinschalige maatregelen mogelijk zijn die de verkeersveiligheid verbeteren. Met de oorspronkelijke plannen voor een uitgebreide reconstructie van de weg, en het aanleggen van de snelfietsroute richting Veldhoven, wordt voorlopig een pas op de plaats gemaakt.

23 december 2022: het voorkeursalternatief (VKA) voor de N284 Reusel – Bladel – Hapert wordt aangepast.
De snelfietsroute komt nu in zijn geheel aan de zuidzijde van de N284 te liggen. Daarmee heeft de fietser zo min mogelijk belemmering van kruisende wegen. Eerst was afgesproken om de fietsroute te realiseren aan de noordzijde van de N284.
Er komt een voldoende brede fietsverbinding met zo min mogelijk obstakels, (maar let op) mits passend binnen de beschikbare ruimte en budget. Een adviesbureau werkt het aangepaste VKA verder uit en is daarmee in het voorjaar 2023 klaar.

Bladel:
= bij de kruising Europalaan komt er wsl. een fiets-voetgangerstunnel (maar alleen als de gemeenteraad daar de helft van wil betalen, € 2,25 mio). Dit is ook een fietsknooppunten-route. Ook worden sportvelden en een toekomstige woonwijk dan veel beter ontsloten.
= de ons inziens belangrijke fietstunnel bij de Lange Trekken (naar Pius X-college en centrum Bladel) wordt vanwege de kosten geschrapt. Ook wordt de onbelangrijke koude oversteek bij De Uitgang geschrapt.
Wethouder Van de Ven (gemeente Bladel) heeft toegezegd voor deze laatste fietstunnel op zoek te gaan naar andere financiering.

9 maart 2022: provincie en gemeentes tekenen intentie-overeenkomst F67, de zgn. Kempenroute.
De Snelfietsroute valt binnen de 11 fietsverbindingen van het Korte Termijn Maatregelenpakket Randweg A2 Randweg Eindhoven.
De fietsroute draagt bij aan minder auto’s op de A2 Randweg Eindhoven en de A67.

De provincie en wethouders van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden en Veldhoven tekenden de intentie-overeenkomst.
Het gaat om twee routes: van Reusel via Bladel, Hapert, Eersel en Steensel én van Bergeijk via Walik naar Veldhoven en Eindhoven. Daarnaast komt er nog een aftakking van de Reuselroute ter hoogte van Eersel, naar het voormalig E3-strand.
De gemeente Bergeijk (met wethouder Mathijs Kuijken) is de kartrekker van het project.

Categorieën