Brabantse (B-)riders

6 september 2018: Waarom B-riders “in de markt gezet” ?
b-riders krijgt een privaat vervolg

De provincie heeft het ruim 5 jaar oude programma B-riders aanbesteed en aan twee particuliere bedrijven gegund. Met het programma (met rijkssubsidie uit “Beter Benutten”) werd beoogd veel meer Brabanders op de fiets naar het werk te krijgen om zodoende het autoverkeer meer lucht te geven.
Uit het persbericht:
Het project is gegund aan een consortium van ervaren partijen. Mobility on the Move BV gaat het programma Go Velo aanbieden aan Brabantse werkgevers en Ring-Ring heeft een aanbod voor de Brabantse gemeentes. Het Go Velo programma is ontwikkeld vanuit het gedachtengoed en de lessons learned van B-Riders en Ring-Ring is een bewezen landelijk opererend fietsprogramma. Beide partijen gaan samenwerken om het gebruik van de fiets verder te stimuleren.

De Fietsersbond betreurt deze ontwikkeling. Een in jaren opgebouwd merk (B-riders) gaat verloren. Gebruikers moeten weer naar een andere app (voor de registratie van de fietsritten). En er is geen enkele zeggenschap over de koers van deze twee partijen.

.

28 juni 2016: B-riders programma helpt wel wat maar zet nog geen zoden aan de dijk
Adviesgroep evalueert programma Fiets in de Versnelling

Van het B-Riders project is vanwege het beperkte aantal deelnemers op de weg er nog weinig van te merken. Dat is de conclusie van een evaluatie van het project (onderdeel van het programma Fiets in de Versnelling). B-Riders is een actie waarbij Brabanders gestimuleerd zijn om de (elektrische) fiets te gebruiken. Een app houdt de prestaties bij, de fietser krijgt 10 cent per spitskilometer. B-Riders is onderdeel van het programma Beter Benutten, waarin het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant samenwerken.

Conclusies
De actie heeft op projectniveau succes, maar heeft vanwege het klein aantal deelnemers nog weinig effect op de modal split in Brabant.
De evaluatie gaat niet in op de kosten van het project. Daarin wordt verder geconcludeerd dat de helft van de geplande acties van het programma Fiets in de Versnelling uit is gelopen.
De meeste acties startten pas in 2014 en 2015, terwijl het uitvoeringsprogramma is gestart in 2012. Ook van het andere actiepunt uit het programma – naast het bewerkstelligen van een modal shift wil Brabant ook dé fietsprovincie van Nederland worden – is nog niet zo heel veel terecht gekomen.

Categorieën