F67 Kempenroute: hoe staat het er voor ?

tracé-keuze

26 januari 2024: alsnog akkoord grootschalige reconstructie incl. fietstunnel Europalaan (Bladel)

27 september 2023: Bestuursovereenkomst snelfietsroute Kempenroute(s) getekend.
Ondertekenaars zijn de provincie en de betrokken gemeentes.

30 mei 2023: groot onderhoud N284 Reusel – Hapert van de baan.
De provincie heeft dit project gepauzeerd, dus voorlopig dus ook geen aanleg plaats van de Snelfietsroute.

23 december 2022: het voorkeursalternatief (VKA) voor de N284 Reusel – Bladel – Hapert aangepast.
De snelfietsroute komt nu in zijn geheel aan de zuidzijde van de N284 te liggen.

9 maart 2022: provincie en gemeentes tekenen intentie-overeenkomst F67, de zgn. Kempenroute.
De Snelfietsroute valt binnen de 11 fietsverbindingen van het Korte Termijn Maatregelenpakket Randweg A2 Randweg Eindhoven.

26 januari 2024: alsnog akkoord grootschalige reconstructie incl. fietstunnel Europalaan
Gemeente en provincie delen de kosten (€ 4,5 mio.) voor de fietstunnel Europalaan (Bladel). Het voorkeursalternatief blijft overeind. Een eventuele fietstunnel bij kruispunt Lange Trekken komt voor rekening van de gemeente Bladel. Het college van Bladel zal de gemeenteraad vragen om goedkeuring van deze afspraken. Hierna wordt het project weer opgestart en wordt oa. naar stikstofruimte gezocht.

27 september 2023: Bestuursovereenkomst getekend
In de bestuursovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over het tracé, de kwaliteit, planning, financiering, uitvoering (in 2024) en risico’s van de F67. De F67 maakt met nog acht andere fietsverbindingen, onderdeel uit van het SmartwayZ.NL-project ‘kortetermijnmaatregelenpakket A2/N2’. Dit pakket heeft als doel de bereikbaarheid en doorstroming van de A2 en N2 op korte termijn te verbeteren. Andere onderdelen zijn mobiliteitshubs en een aantal aanpassingen van de A2 en N2.
De F67 is de eerste fietsroute uit het pakket waar een bestuursovereenkomst voor is getekend.
Tegenvaller is dat het deel Reusel – Bladel – Hapert bij project N284 hoort, en dat project is door de provincie stilgelegd.

30 mei 2023: groot onderhoud N284 Reusel – Hapert van de baan
De provincie heeft besloten de beoogde grootschalige reconstructie af te blazen.
Wel worden de voorbereidingen opgestart voor kleinschalig onderhoud.
Belangrijke kanttekening: op dit deel komt er (dus) voorlopig ook geen Snelfietsroute.

23 december 2022: het voorkeursalternatief (VKA) voor de N284 Reusel – Bladel – Hapert wordt aangepast.
De snelfietsroute komt nu in zijn geheel aan de zuidzijde van de N284 te liggen. Daarmee heeft de fietser zo min mogelijk belemmering van kruisende wegen. Eerst was afgesproken om de fietsroute te realiseren aan de noordzijde van de N284.
Er komt een voldoende brede fietsverbinding met zo min mogelijk obstakels, (maar let op) mits passend binnen de beschikbare ruimte en budget. Een adviesbureau werkt het aangepaste VKA verder uit en is daarmee in het voorjaar 2023 klaar.

Bladel:
= bij de kruising Europalaan komt er wsl. een fiets-voetgangerstunnel (maar alleen als de gemeenteraad daar de helft van wil betalen, € 2,25 mio). Dit is ook een fietsknooppunten-route. Ook worden sportvelden en een toekomstige woonwijk dan veel beter ontsloten.
= de ons inziens belangrijke fietstunnel bij de Lange Trekken (naar Pius X-college en centrum Bladel) wordt vanwege de kosten geschrapt. Ook wordt de onbelangrijke koude oversteek bij De Uitgang geschrapt.
Wethouder Van de Ven (gemeente Bladel) heeft toegezegd voor deze laatste fietstunnel op zoek te gaan naar andere financiering.

9 maart 2022: provincie en gemeentes tekenen intentie-overeenkomst F67, de zgn. Kempenroute.
De Snelfietsroute valt binnen de 11 fietsverbindingen van het Korte Termijn Maatregelenpakket Randweg A2 Randweg Eindhoven.
De fietsroute draagt bij aan minder auto’s op de A2 Randweg Eindhoven en de A67.

De provincie en wethouders van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden en Veldhoven tekenden de intentie-overeenkomst.
Het gaat om twee routes: van Reusel via Bladel, Hapert, Eersel en Steensel én van Bergeijk via Walik naar Veldhoven en Eindhoven. Daarnaast komt er nog een aftakking van de Reuselroute ter hoogte van Eersel, naar het voormalig E3-strand.
De gemeente Bergeijk (met wethouder Mathijs Kuijken) is de kartrekker van het project.

Categorieën