doortrekken Fietsostrade F14 Antwerpen – Essen naar Roosendaal

Snelfietsroute Roosendaal – Antwerpen ?

Fietsersbond afd. Roosendaal gaat zich er sterk voor maken.

In het regionaal mobiliteitsprogramma (RMP) West-Brabant wordt al gesproken over de realisatie van doorfietsroutes waarbij over de provinciegrens heen wordt gekeken (oa. België). De Fietsersbond ziet een logische aansluiting op de Belgische F14.

schetsontwerp Nederlands deel

In de kaart is een eerste schets van de route Roosendaal – Essen aangegeven (lichtblauwe lijn). De route volgt vanuit Roosendaal eerst de N262 en gaat dan via Nispen naar Essen. En degene die toeristisch wil rijden, kan een stuk langs de oude LF2 gaan.
Voor dit ontwerp zijn geen nieuwe wegen of paden nodig.
Kom je uit de wijk Tolberg in het zuidwestelijke deel van Roosendaal, dan is een andere weg mogelijk langs buurtschap Everland naar Nispen. Deze is met een groene lijn aangegeven. Ook dit zijn in principe allemaal bestaande wegen die redelijk te fietsen zijn.
Langs de spoorlijn lijkt een mooie rechte weg, maar er is zelfs in het buitengebied regelmatig bebouwing en er ligt een aantal overwegen. In Roosendaal zelf is ook veel bebouwing naast de spoorlijn. Misschien is langs de spoorlijn in de verre toekomst een optie.

Aan de zuidrand van de stad wordt een nieuw fietspad aangelegd tussen het nieuw te bouwen ziekenhuis en waar de blauwe lijn begint. Dit toekomstig fietspad staat in rood aangegeven. En dat fietspad sluit in het westen aan op de zuidelijke tak van de toekomstige snelfietsroute F58, Bergen op Zoom – Roosendaal.

Met deze simpele route is met weinig middelen een vriendelijke fietsverbinding te realiseren. Er is wel medewerking van België nodig omdat het eerste stuk in Essen over een smal gezamenlijk fiets-/voetpad gaat met een paar zijwegen waar weinig zicht op is.
De Fietsersbond zal dit voorstellen agenderen in het gesprek met de wethouder.
Ook heeft de lokale afdeling al contact gelegd met de Belgische collega’s van de Fietsersbond (.be).

Waarom zo’n Snelfietsroute ?
Het treinstation in Essen wordt veel gebruikt door Nederlanders omdat vanaf Essen drie treinen per uur naar Antwerpen gaan, waarvan één direct naar Brussel. In Roosendaal komt maar een stoptrein per uur voor Antwerpen. Daarom staat het parkeerterrein van station Essen altijd vol met bijna allemaal Nederlandse kentekens. Parkeren is in Essen gratis en het treinkaartje een stuk goedkoper. We vermoeden dat er ook nu al veel fietsers vanuit Roosendaal naar het station in Essen gaan. Daarom is een goede fietsverbinding zeker zinvol. Een Snelfietsroute hoeft het niet te zijn. Het kan met een paar aanpassingen zonder grondaankoop. Het traject is 6,5 km. lang waarvan 1 km. over Belgisch grondgebied.

Categorieën