Slecht nieuws voor fietsers

Maasbrug Oeffelt – Gennep niet verbreed

Het Rijk (lees: Rijkswaterstaat) wil niet meebetalen aan de verbreding van het fietspad op de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt (N264). Daarmee is het plan van de baan. Dat blijkt uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

Veiligheid
De discussie over de verbreding speelt al jaren. Het is een vrijliggend fietspad maar veel te smal voor de hoeveelheid fietsers en voetgangers die er gebruik van maakt. Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ gaf een handvat om de brug aan te pakken. Beide provincies Limburg en Noord-Brabant wilden gezamenlijk dat probleem aanpakken. Rijkswaterstaat is echter eigenaar van de brug en daarmee is het dus ook een kwestie van het Rijk.

Niet meebetalen
Uit een eerste onderzoek bleek dat verbreding van het fietspad technisch haalbaar is. Maar er is vervolgonderzoek nodig om er zeker van te zijn dat de verbreding aan de bestaande brug constructief mogelijk is. De twee provincies hebben voor dit onderzoek al geld gereserveerd, maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legt de verantwoordelijkheid volledig bij de regio neer. Zonder actieve medewerking van het ministerie is de verbreding van de fietsbrug nu van de baan, stellen de twee provincies.
De Fietsersbond gaat navraag doen hoe hard dit besluit is….

Alle documenten zijn middels een Woo-verzoek openbaar: zie website Rijksoverheid.

Categorieën