Fietsersbond houdt zo goed mogelijk vinger aan de pols

Provinciaal wegenprogramma

groen = planstudie, oranje = voorbereiding, rood = uitvoering

Wil je een melding doen over het onderhoud van fietspaden langs provinciale wegen: gebruik deze link

De provincie beheert haar eigen provinciale wegen, zo’n 550 km. Die wegen zijn in een onderhoudsprogramma opgenomen. Soms gaat dit samen met een verbouw- of nieuwbouw project. Bij een (ver)nieuwde inrichting hoort het principe van Duurzaam Veilig. Dan worden veel “koude oversteken” afgesloten. De Fietsersbond let erop dat er voldoende alternatieven zijn of worden aangelegd. Denk aan bv. een extra fietstunneltje.
Een ander principe is dat alle provinciale wegen fietspaden met goede kwaliteit worden aangelegd.
Zie ook de provinciale website.

In de projecten onderkent de provincie een driedeling: verkenningen, planstudies en de realisatie. Planstudies worden afgerond met inpassings-(PIP) en/of bestemmingsplannen; de formele momenten om in te spreken en de plannen bij te sturen. Overigens proberen we dat zoveel mogelijk al van tevoren te doen, het liefst op het moment dat je besluit een plan te maken (bv. bij een bestuursovereenkomst). Daar zou je bv. al leidende fietsprincipes kunnen opnemen.

Voor de Fietsersbond is deze lijst heel belangrijk omdat we vaak als waakhond bij deze projecten moeten optreden omdat de fiets in een of andere vorm toch vaak vergeten wordt. Denk bv. aan het eerder genoemde gevaar voor barrière-werking waardoor je moet omfietsen, of omdat fietspaden langs deze wegen naar parallelwegen worden omgezet waardoor wij last krijgen van landbouwverkeer. Maar ook positief omdat er kansen liggen om (nieuwe) wegen veiliger te maken, bv. ongelijkvloers te kruisen.
Bij de overleggen werken we waar mogelijk samen met Wandelnet.

Momenteel spelen de volgende projecten; we tonen ze in volgorde van de wegnummering:

 • N69 Grenscorridor, aanleg 2019 – 2021 van een nieuwe weg Valkenswaard – Veldhoven. Zie ook hun website N69. Er ligt een Gebiedsakkoord waarbinnen de aanleg van de Snelfietsroute Valkenswaard – Eindhoven-HTC is gerealiseerd.
 • N69 planstudie grenscorridor Valkenswaard – Belgische grens; daarnaast in 2019 ‘normaal’ groot onderhoud. Zie ook deze link.
 • N260 kom-omlegging Baarle-Nassau/Hertog: Boskalis legt momenteel deze nieuwe weg aan. Zie ook N260 Baarle-Nassau
 • N264 Uden – Haps. Zie ook N264 dossier. Probleem ook hier de aanleg van parallelwegen (Volkel – N277) waar landbouwverkeer de fietsers gaat hinderen.
 • N270: verbetering van de bestaande weg Deurne richting Venray tot de provinciegrens. N.a.v. ondermeer onze kritiek is het ontwerp inmiddels aangepast evenals het bestemmingsplan. Ook hier problemen met landbouwverkeer op parallelwegen. De parallelwegen worden nu 1 meter breder. Zie ook N270.
 • N279 zuid, Veghel – Asten. PIP in dec. 2018 vastgesteld. Aanleg t/m 2023. Fietsersbond wil aan zuidzijde kanaal overal fietsvoorzieningen. Dit voorstel is tot nu toe binnen dit project afgewezen.
 • N282 Tilburg – Breda, deel Rijen – Hulten – de Reeshof: wegverbreding en een fietsviaduct over de N260. Aanleg in 2020. Zie ook N282 Rijen – Reeshof.
 • N282 Randweg Dorst: keuze voor nulplus variant: kleine projecten. Zie ook gemeente Oosterhout.
 • N284 Belgische grens – Reusel, planstudie afgerond
 • N285, aanleg in 20121-2022 van de noordelijke randweg Zevenbergen t/m 2022. Zie ook Zevenbergen
 • N324 Grave-Oss fase 1, uitvoering in 2018: reconstructie kruispunten, verbeteren fietsvoorzieningen en aanleg passeerhavens voor het landbouwverkeer!
 • N324 Grave-Oss fase 2 = verbeterslag (tunnels, rotondes).
 • N395, Oirschot – Hilvarenbeek, diverse verbeteringen voor de fiets, zie ook N395
 • N605 Randweg ten westen van Boekel; aanleg start in 2020. Ons verzoek voor extra fietstunnels en aparte fietsstroken is afgewezen. Zie ook gemeente Boekel
 • N629 Wegvak Dongen-Oosterhout (fase 1, aansluiting op de A27, fase 2 aanleg nieuwe weg Dongen – Oosterhout). Voor fase 2 is het PIP opgesteld, voorkeurstracé Bundeling Noord. Zie ook N629 . Onze afdeling Oosterhout heeft de vinger aan de pols.
 • N631 planstudie Gilze-Rijen – Oosterhout, zie deze link.
 • N638 Randweg Rucphen – Zundert: Voorkeursalternatief bekend. Fietsersbond is betrokken. Verzoek snelheid naar 60 km/uur terug te brengen, afgewezen. Zie ook deze link.
 • N640 Oudenbosch – Etten-Leur: planstudie loopt en leidt in 2019 tot voorkeursalternatief. Zie ook deze link.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *