Aanpak Giersbergsebaan

Idee rond de Loonse en Drunense Duinen: de Giersbergsebaan tussen grofweg Duinoord en de Drie Linden (de rode lijn) inrichten als fietsroute.

Rode lijn = nieuwe route
De fietsknooppunt-route 30-73-34 maakt nu gebruik van de smalle en soms drukke Distelberg en Margrietweg. Het zou toch mooi zijn als er een vrijliggend fietspad komt, samen met een aansluiting met knooppunt 73. En de Fietsersbond ziet die mogelijkheid in het alternatief via de Giersbergsebaan. 90% van die weg ligt nu op Vughts’ grondgebied, de rest is Heusden. Het is dus vooral een Vughtse vraag.

De Fietsersbond Vught gaat de vraag aankaarten bij de gemeente Vught, als onderdeel van de aanpak van recreatieve routes die als actiepunt in het nieuwe bestuursakkoord van Vught (2022) zijn opgenomen.
We denken aan een eenvoudige inrichting zoals toegepast bij de Pickensteeg (halfverharding) maar dan wat breder.

Het wordt dan geen brede geasfalteerde racebaan, maar een veilige recreatieve aanvulling op het fietsnetwerk in en rond de Drunense Duinen.

westzijde bij knp. 34 oostzijde bij knp. 30
ingang Giersbergen ingang Distelberg
ingang Giersbergen ingang Distelberg

Categorieën