Fiets en gratis (bus)OV ?

Fietsersbond en gratis OV: geen goed idee
In de Podium-pagina van het Brabants Dagblad van 1 september 2022 verscheen een oproep van leden van GroenLinks om openbaar vervoer in Nederland gratis te maken en zo tot een grondrecht te bestempelen.
De Fietsersbond is hier geen voorstander van. De mogelijkheid om je te verplaatsen kun je wèl een grondrecht noemen. Maar uitwerking hiervan hoort wel in de volgorde lopen – fietsen – OV. Dat wordt inmiddels in de mobiliteitswereld breed onderschreven. Waarom ?
Gratis OV blijkt te leiden tot meer-gebruik van mensen die toch al het OV gebruiken en haalt mensen nauwelijks uit de auto, zie ook de evaluatie van het 9-Euro ticket in Duitsland en de proef in Tallin (Estland) . Het experiment in Hasselt met gratis OV is ook beëindigd. Het blijkt veel kosten-effectiever om te investeren in de fiets en daarbij is actieve mobiliteit ook nog een boost voor milieu en je eigen gezondheid. Daarbij voorkomt een prijs voor het OV bv. zinloos gebruik.
Uiteraard ondersteunt de Fietsersbond de instandhouding van het OV (dus geen inkrimping van de dienstregeling), waarbij de keten fiets – OV verbeterd kan worden. Specifieke OV-acties voor minima, ouderen en kinderen helpen in deze lastige tijden natuurlijk ook.


 
ROB, het Reizigers-Overleg Brabant
Jeanne Berkelmans neemt namens de Fietsersbond deel aan . Reizigersoverleg Brabant komt op voor de reizigers-belangen in Brabant. Als onafhankelijke adviseur voor de Provincie Noord-Brabant en de vervoerders doen zij er alles aan om de reis met Bravo (“Brabant vervoert ons”) te verbeteren. Het ROB wordt gefinancierd door de provincie en heeft adviesrecht bij allerlei OV-gerelateerde dossiers. Zie ook ROB-Brabant.

Op 8 april 2022 was er aanvullend overleg tussen de Fietsersbond en het ROB (Nienke Schuurmans en Jan Geurts, bureauhoofd, resp. voor de concessie Oost/midden Brabant en West-Brabant). NB.: Wendy Waddilove ‘doet’ ZO-Brabant.
We liepen de voor de Fietsersbond belangrijkste thema’s langs.

Fietsenstallingen bij haltes, kwaliteit (fietsparkeur) en kwantiteit. O.b.v. tellingen zou je met name in de buitengebieden overdekte stallingsgelegenheid moeten bieden. Dat vereist tellingen en een inventarisatie, en opstelling van criteria:
= locatie (maaswijdte): bv. om de 5 km. (want daartussen fiets je (?))
= op een soort “verzamel-locatie”; dit is een belangrijke en herkenbare halte (meest eenvoudige ‘hub’).
Nog wel discussie wat je hier met deelfietsen kunt…
= sociaal veilig, camera-bewaking. Hoe om te gaan met weesfietsen ?
= Stallingen met fietsparkeur label (goede kwaliteit + aanbind-mogelijkheid). Bij stations liever geen etagerekken.
= Meer mogelijkheden voor afwijkende fietsen (denk aan de breedte !).
Hoe meer buslijnen “gestrekt” worden, hoe meer bovenstaande nodig is.

Dan graag meer aandacht voor opleiding en bijscholing chauffeurs, om veilig(er) met fietsers om te gaan. Zoiets valt in de concessie op te nemen.

Over de busroutes; kan dat handiger / veiliger in relatie tot hoofd-fietsroutes en knoppunten-routes ?
Advies: zoveel mogelijk “ontvlechten” en waar dat niet kan, busroutes verleggen. Dat geldt vooral binnen de bebouwde kom.

Over bushaltes: hoe plaats je die langs fietsroutes ? Ook hier “ontvlechten”. Dus bv. fietspaden er ruim (rechts) achterlangs). Dat is veel veiliger en daarom zou de provincie dit vanuit verkeersveiligheid ook moeten ondersteunen.

Het meenemen van je fiets mee in de bus: lastig punt maar zeker in naar recreatieve top-locaties een punt van aandacht.

Afspraken:
= Fietsersbond kijkt kritisch mee met eisen aan hub’s”.
= Fietsersbond wil heel graag -vooraan in het proces- meedenken over nieuwe concessie-voorwaarden.
= Fietsersbond levert input voor vragenlijst ROB-panel (vragenlijst is in sept. 2022 uitgezet).