Fiets en (bus)OV

Jeanne Berkelmans neemt namens de Fietsersbond deel aan het ROB, het Reizigers-Overleg Brabant. Reizigersoverleg Brabant komt op voor de reizigers-belangen in Brabant. Als onafhankelijke adviseur voor de Provincie Noord-Brabant en de vervoerders doen zij er alles aan om de reis met Bravo (“Brabant vervoert ons”) te verbeteren. Het ROB wordt gefinancierd door de provincie en heeft adviesrecht bij allerlei OV-gerelateerde dossiers. Zie ook ROB-Brabant.

Op 8 april 2022 was er aanvullend overleg tussen de Fietsersbond en het ROB (Nienke Schuurmans en Jan Geurts, bureauhoofd, resp. voor de concessie Oost/midden Brabant en West-Brabant). NB.: Wendy Waddilove ‘doet’ ZO-Brabant.
We liepen de voor de Fietsersbond belangrijkste thema’s langs.

Fietsenstallingen bij haltes, kwaliteit (fietsparkeur) en kwantiteit. O.b.v. tellingen zou je met name in de buitengebieden overdekte stallingsgelegenheid moeten bieden. Dat vereist tellingen en een inventarisatie, en opstelling van criteria:
= locatie (maaswijdte): bv. om de 5 km. (want daartussen fiets je (?))
= op een soort “verzamel-locatie”; dit is een belangrijke en herkenbare halte (meest eenvoudige ‘hub’).
Nog wel discussie wat je hier met deelfietsen kunt…
= sociaal veilig, camera-bewaking. Hoe om te gaan met weesfietsen ?
= Stallingen met fietsparkeur label (goede kwaliteit + aanbind-mogelijkheid). Bij stations liever geen etagerekken.
= Meer mogelijkheden voor afwijkende fietsen (denk aan de breedte !).
Hoe meer buslijnen “gestrekt” worden, hoe meer bovenstaande nodig is.

Dan graag meer aandacht voor opleiding en bijscholing chauffeurs, om veilig(er) met fietsers om te gaan. Zoiets valt in de concessie op te nemen.

Over de busroutes; kan dat handiger / veiliger in relatie tot hoofd-fietsroutes en knoppunten-routes ?
Advies: zoveel mogelijk “ontvlechten” en waar dat niet kan, busroutes verleggen. Dat geldt vooral binnen de bebouwde kom.

Over bushaltes: hoe plaats je die langs fietsroutes ? Ook hier “ontvlechten”. Dus bv. fietspaden er ruim (rechts) achterlangs). Dat is veel veiliger en daarom zou de provincie dit vanuit verkeersveiligheid ook moeten ondersteunen.

Het meenemen van je fiets mee in de bus: lastig punt maar zeker in naar recreatieve top-locaties een punt van aandacht.

Afspraken:
= Fietsersbond kijkt kritisch mee met eisen aan hub’s”.
= Fietsersbond wil heel graag -vooraan in het proces- meedenken over nieuwe concessie-voorwaarden.
= Fietsersbond kan input leveren voor vragenlijst ROB-panel.