14 juni 2021: houd het bij 2 x 1 rijstroken

opnieuw kritiek op plan N270

Fietsersbond: reconstructie met parallelweg en snelfietsroute (zuidzijde)

Kaart-N270

juni 2021: reactie Fietsersbond op voorstellen N270

Naar aanleiding van de presentatie van de voorstellen voor een aanpassing van de N270 tussen Helmond en Deurne op 9 juni 2021:

De N270 tussen Helmond en Deurne is een drukke weg, waar veel ongevallen hebben plaatsgevonden. Het is de hoofdroute tussen Deurne en Helmond, en voor veel automobilisten uit Deurne de kortste weg naar Eindhoven en directe omgeving. In de 4 mogelijke alternatieven bevatten 3 plannen een ombouw naar 2×2 rijstroken met betere doorstroming. Dit gaat veel verkeer extra aantrekken, dat voor een aanzienlijk deel bij de aansluiting met de N279 rechtdoor zal rijden. Naar onze mening maakt de gemeente Helmond zich daar terecht zorgen om.
Een dergelijke oplossing zal de gemeente Helmond dwingen tot het treffen van maatregelen binnen haar bebouwde kom, die zullen leiden tot terugdringing van doorgaand verkeer door de stad. Wij geloven niet, dat er veel verkeer vanaf Deurne zal afslaan naar de N279, simpel omdat men dan heel erg ver moet omrijden richting Eindhoven. Het gevolg van de Helmondse maatregelen is dan dat er minder doorgaand verkeer van de N270 gebruik zal maken; achteraf zal blijken dat de 2×2 oplossing niet nodig was. Wij zijn dus voorstander van het alternatief met 2×1 rijbaan, waarbij aan weerszijden een aparte weg komt voor fietsers, langzaam gemotoriseerd verkeer en erfontsluitingen.

Aan de zuidzijde in rood asfalt de brede fietsstraat / snelfietsroute (SFR) Deurne – Helmond, in twee richtingen. Wij stellen voor deze SFR zo ver mogelijk van de rijbaan af te leggen, met ertussen zowel de beplanting als de afwateringssloot. Hoe breder deze strook en hoe intensiever de beplanting, des te minder zal de fietser overlast van het gemotoriseerd verkeer ervaren, des te aantrekkelijker deze SFR. Hoe aantrekkelijker en sneller deze SFR voor fietsers wordt, hoe meer fietsers deze route frequent gaan gebruiken, ook als alternatief voor de auto. De afstand Deurne – Helmond is ideaal voor (dagelijkse) fietsers (e-bike!).

Wat betreft het plan voor de 2×1 rijbaan dienen we hierbij een amendement in. Richt de weg in met twee rijstroken van ca. 4 meter breed, gescheiden door een verhoogde middenberm (ijzeren constructie), met de mogelijkheid op een aantal plaatsen een opening te maken (als voorziening bij calamiteiten).
Deze oplossing geeft een beperkte capaciteitsverhoging (en dus iets hogere intensiteiten): alle langzaam verkeer is immers van de hoofdrijbaan af, er zijn geen erfontsluitingen meer via de hoofdrijbaan en men kan niet meer inhalen. Gelet op eerdere ongevallen komt deze oplossing de veiligheid zeer ten goede.
En deze voorkomt dat Deurnenaren, die nu via andere routes naar het westen rijden, ook via de N270 gaan rijden.
.

december 2017: nader onderzoek naar verkeersveiligheid

De gemeente en de provincie willen een deel van de N270, Deurne de Langstraat – Limburgse grens, herinrichten. Het is duidelijk dat dit moet gebeuren, de snelheid is veel te hoog en er gebeuren veel ongelukken.

Als oplossing is gekozen om voor het landbouwverkeer parallelwegen aan te leggen en drie verkeerslichten te plaatsen.

De Fietsersbond maakt bezwaar om samen met het landbouwverkeer op een smalle parallelweg te rijden. We leveren fietspaden in en krijgen een gevaarlijke weg terug. Om de fietsers beter te beschermen zou een apart fietspad veel veiliger zijn, maar er is geen ruimte en geen wil voor. Want er zijn toch niet zoveel fietsers op het traject.

De verkeerslichten kunnen zo afgesteld worden dat de snelheid wordt teruggebracht. Maar er wordt voor gekozen om de verkeerslichten voor de hoofdrijbaan op groen te zetten. De automobilist hoeft zijn voet niet van het gaspedaal te halen en kan met hoge snelheid blijven rijden.
Overstekende fietsers en wandelaars (aanwonenden) moet eerst “vragen” om groen en moeten altijd naar een verkeerslicht toe om over te steken.

Gelukkig hebben de plannenmakers ingezien dat er qua snelheid andere mogelijkheden zijn. In de laatste nieuwsbrief staat dat op korte termijn snelheids- beperkende maatregelen worden getroffen. Betere bebording, snelheidsdisplays, meer controle op snelheid, mogelijk flitskasten. Maar dat had allang gebeurd kunnen zijn.

De hele inspraak verloopt moeizaam.
Edoch, december 2017: de wethouder heeft het ontwerp-bestemmingsplan teruggetrokken. Er komt nu eerst een nader onderzoek naar de verkeersveiligheid. Benieuwd of we als Fietsersbond hier nu beter bij betrokken worden…

Zie ook Eindhovens Dagblad, met het bewonersprotest.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *