inspraak leidt tot terugtrekken ontwerp bestemmingsplan

kritiek op plan N270

reconstructie met parallelwegen

Kaart-N270

Nader onderzoek naar verkeersveiligheid

De gemeente en de provincie willen een deel van de N270, Deurne de Langstraat – Limburgse grens, herinrichten. Het is duidelijk dat dit moet gebeuren, de snelheid is veel te hoog en er gebeuren veel ongelukken.

Als oplossing is gekozen om voor het landbouwverkeer parallelwegen aan te leggen en drie verkeerslichten te plaatsen.

De Fietsersbond maakt bezwaar om samen met het landbouwverkeer op een smalle parallelweg te rijden. We leveren fietspaden in en krijgen een gevaarlijke weg terug. Om de fietsers beter te beschermen zou een apart fietspad veel veiliger zijn, maar er is geen ruimte en geen wil voor. Want er zijn toch niet zoveel fietsers op het traject.

De verkeerslichten kunnen zo afgesteld worden dat de snelheid wordt teruggebracht. Maar er wordt voor gekozen om de verkeerslichten voor de hoofdrijbaan op groen te zetten. De automobilist hoeft zijn voet niet van het gaspedaal te halen en kan met hoge snelheid blijven rijden.
Overstekende fietsers en wandelaars (aanwonenden) moet eerst “vragen” om groen en moeten altijd naar een verkeerslicht toe om over te steken.

Gelukkig hebben de plannenmakers ingezien dat er qua snelheid andere mogelijkheden zijn. In de laatste nieuwsbrief staat dat op korte termijn snelheids- beperkende maatregelen worden getroffen. Betere bebording, snelheidsdisplays, meer controle op snelheid, mogelijk flitskasten. Maar dat had allang gebeurd kunnen zijn.

De hele inspraak verloopt moeizaam.
Edoch, december 2017: de wethouder heeft het ontwerp-bestemmingsplan teruggetrokken. Er komt nu eerst een nader onderzoek naar de verkeersveiligheid. Benieuwd of we als Fietsersbond hier nu beter bij betrokken worden…

Zie ook Eindhovens Dagblad, met het bewonersprotest.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *