Snelle fietsroute Cuijk – Nijmegen

Fietsbrug-AI1

26 september 2020: opening Maasover-brug, MaasWaalpad voltooid

Vanaf 26 september 2020 gebruiken fietsers de nieuwe fietsbrug over de Maas bij Cuijk. Daarmee is de snelfietsroute F73, het MaasWaalpad, voltooid.
Het MaasWaalpad verbindt drie provincies en vier gemeenten en loopt van Cuijk over de nieuwe brug De Maasover richting Mook, via Molenhoek en Malden naar de Campus Heyendaal in Nijmegen.
De Maasover levert fietsers 2,5 km winst op in vergelijking met de route via de brug over de A73.

De brug heeft ook een voetpad zodat ook wandelaars de oversteek kunnen maken. Via een onder het publiek uitgeschreven naamwedstrijd kreeg de fietsbrug de naam De Maasover.

Zie ook opening brug de Maasover


 

16 mei 2020: fietsbrug Cuijk – Mook geplaatst
De laatste schakel in de snelle fietsroute tussen Nijmegen en Cuijk (het MaasWaalpad) is gerealiseerd: een nieuwe fietsbrug over de Maas is geplaatst. De Snelfietsroute is nu bijna klaar. De fietsbrug werd in haar geheel op pontons van Schiedam naar Cuijk gevaren en op 16 mei 2020 op haar plaats gelegd. De brug is 147 meter lang, 6 meter breed en weegt 460 ton.

Het plaatsen van de brug was via livestream te volgen. Zie de timelaps van een minuut waarop te zien is hoe het gevaarte wordt geplaatst. De Maasover wordt nieuwe naam voor de brug.


 

18 juli 2018: aanbesteding Maasbrug is rond
Bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM gaat fietsbrug over de Maas bij Cuijk aanleggen. Dit is het laatste grote werk aan het MaasWaalpad tussen Cuijk en Nijmegen. ZÜBLIN-HSM bouwt de brug voor €12 miljoen en moet in het najaar van 2020 klaar zijn.

De fietsbrug krijgt ook een voetgangersgedeelte en komt naast de bestaande spoorbrug te liggen. Door deze brug wordt de afstand tussen Cuijk en Nijmegen 2,5 kilometer korter. ZÜBLIN-HSM bouwt niet alleen de brug maar legt ook de fietspaden aan naar de brug toe:
• Fietspad tussen Cuijk, Zadelmakersdreef en Mook, Lindelaan;
• De fiets- voetgangersbrug over de Maas;
• Het fietsviaduct over de N271 in Mook;
• De verbinding tussen de snelle fietsroute en de Veldweg in Mook;
• De kruisingen met de Mariagaarde en de Galberg in Cuijk.
ZÜBLIN-HSM maakt ook het ontwerp en verzorgt nadien het onderhoud.

De brug krijgt een voetpad van anderhalve meter breed en een fietspad van vier meter. Kleine dienst-, nood- en hulpverlenings-voertuigen mogen ook over de brug rijden. De brug is ongeschikt om de vele wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse te laten passeren. De tijdelijke brug die nu ook de wandelaars overzet, blijft vast onderdeel van de Vierdaagseroute.

Het hele MaasWaalpad gaat €21,9 miljoen kosten. Dat is inclusief grondaankopen en voorbereidings- en plankosten. Alle samenwerkende partijen betalen mee. Dit zijn de provincies Gelderland, Brabant en Limburg en de gemeenten Cuijk, Mook en Middelaar, Heumen en Nijmegen. Ook draagt het ministerie van I&W een deel van de kosten.


 

27 juni 2017: naam Snelle fietsroute gekozen
De provincie Gelderland schreef voor deze snelle fietsroute een naamswedstrijd uit en kreeg bijna 800 namen binnen. De jury nomineerde de jury drie namen en het publiek koos in juni via Facebook voor het MaasWaalpad.


 

27 januari 2016: ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, SF-route Cuijk – Mook’ ter inzage

In de gemeente Cuijk ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk – Mook’ vanaf 27 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het doel van dit plan is dat het juridisch mogelijk wordt de snelfietsroute en -brug op het grondgebied van de gemeente Cuijk aan te leggen. Hiervoor is alleen een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ noodzakelijk. Dit betreft het tracé-deel waarbinnen nu nog geen snelfietsroute is toegestaan. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Mook en Middelaar en aan de zuidzijde door de Galberg.
Het overige gedeelte van de snelfietsroute op het grondgebied van de gemeente Cuijk tussen het station Cuijk en de Galberg te Cuijk kan gewoon worden gerealiseerd.


 

8 oktober 2015: eindelijk bestuursovereenkomst getekend

De partners, het Rijk, drie (!) provincies, vier gemeenten, ProRail en de Fietsersbond hebben hun samenwerking vastgelegd in een bestuursovereenkomst die op 8 oktober is ondertekend. De planning is dat de route eind 2017 klaar is. Tussen Cuijk en Mook komt een fietsbrug over de Maas. Omfietsen via de A73-brug over de Maas hoeft dan niet meer. Dit scheelt ongeveer 3 km. De fietsbrug zorgt voor een verbinding tussen het Rijk van Nijmegen en het Land van Cuijk. Dit levert een aantrekkelijke route voor de toeristische fietsers.
Onder het spoor in Molenhoek komt een fietstunnel. De snelfietsroute kost ruim € 14 miljoen. Een groot deel van het bedrag, 11 miljoen euro, gaat naar de Maas-fietsbrug.

Extra kosten 3,3 mio.

De oversteek wordt om verkeerstechnische redenen niet zoals eerder gedacht aan de westelijke zijde van de spoorbrug gelegd, maar aan de kant van Mook. Voor die oostelijke variant is het nodig dat er onder het spoor in Molenhoek een fietstunnel wordt gegraven.
De aanpassingen maken het eerder op 11 miljoen euro geraamde project fors duurder. Er moet minstens 3,3 miljoen euro bij.
De provincies Gelderland, Limburg en Brabant hebben samen met gemeenten langs de route al eerder 11,2 miljoen euro toegezegd.
De stuurgroep die het project begeleidt zegt goede hoop te hebben dat de benodigde extra miljoenen door de rijksoverheid betaald worden uit een speciaal potje dat is aangelegd om de verkeersdoorstroming in het land te bevorderen.

Categorieën

7 responses to “Snelle fietsroute Cuijk – Nijmegen

 1. Verlichting langs SFR MaasWaal-pad, vooral langs Bosweg Noord en Witteweg. Voor woon-werkverkeer tussen Nijmegen-Zuid en Cuijk is dat, zeker in wintertijd, zeer gewenst.
  Sloop pand Rijksweg 37 in Mook zodat het MaasWaalpad niet in het talud van de spoordijk komt te liggen. Waarom nergens het roodpaarse fiets-schakeltje langs de nu gerealiseerde SFR tussen Mook en Nijmegen-Zuid is te bespeuren. Is het misschien een idee de fietsbrug over de Maas te tooien met een of meer paarsrode schakels? Is er nog wat te regelen met aanwonenden aan Bosweg-Noord en de Kuilseweg aangaande hekwerken met prikkeldraad die minder dan 0,5m uit rand van de weg, c.q. SFR staan. De gelijkvloerse kruising van de SFR met de Mariagaarde lijkt mij geen goed plan vanwege slecht zicht op gemotoriseerd (vracht)verkeer dat vanuit Cuijk Haven door een “tunnel” richting Katwijk rijdt. Gerede kans dat daar daar (ernstige) verkeersconflicten zullen ontstaan.

 2. Hierbij de reactie van de projectleider:
  1. De route in het bos in Heumen mag niet verlicht worden van Natuurmonumenten. Op kruisingen is wel verlichting aangebracht. Er was helaas onvoldoende budget voor de fietsverlichting zoals op het RijnWaalpad, maar de verlichting zoals aangebracht in Molenhoek is ook fraai.
  2. De route van Nijmegen via Malden naar Molenhoek is eerder dit jaar geopend en ligt er mooi bij.
  3. De brug is aanbesteed, de aannemer zal nu het ontwerp nader uitwerken. Het slopen van het genoemde pand is niet nodig.
  4. Een gelijkvloerse kruising met de Mariagaarde is wel voorzien, met als uitgangspunt dat de fietser in de voorrang komt. De aannemer heeft een voorstel gedaan, de gemeente Cuijk moet deze toetsen. Wel komt de fietser niet in de voorrang bij de spoorwegovergang Galberg in Cuijk. Dit in verband met het risico dat auto’s vast komen te staan op de overweg.

 3. Duidelijk communiceren met de fietsers dat het ook voor hun veiligheid Is dat ze auto’s voor laten gaan. Zou misschien verholpen kunnen worden met een geavanceerd VRI systeem dat fietsers detecteren en zo ‘tijdig’ auto’s laten stoppen.

 4. De firma Heijmans heeft met het systeem Bikescout een soort detectie ontwikkeld waardoor er led-lampjes gaan oplichten langs de voorrangsstrepen. Ik zal dit met de gemeente Cuijk opnemen.

 5. er wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van het fietspad door bromfietsers. Politie zou hier eens tegen op moeten treden. Zeer irritant en storend

 6. Herkenbaar. Het is evenwel een fietspad dat ook door bromfietsers mag worden gebruikt. Hiertegen optreden is nu helaas niet mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *