Wat doet de Fietsersbond ?

veilige schoolroute

Wat doet de Fietsersbond aan verkeersveiligheid:

Op 13 februari 2024 heeft de Tweede Kamer gestemd over twee moties (aanpak overlast fatbikes en aanpak veilige schoolroutes) die dankzij lobbywerk van de Fietsersbond waren ingediend; beide zijn met grote meerderheid aangenomen. Zie onze publicatie.

Op 19 januari 2024 hield de Bredase afdeling een fietsverlichtingsactie; zie hier
het verslag.
 

En verder in het algemeen:

fysiek / infrastructuur:
a. pleiten voor ontvlechting: minder ontmoetingen tussen fiets en auto.
Gescheiden fietspaden; waar zinvol tunnels, bruggen en viaducten.
b. (aan de slag met een) veilige schoolomgeving
c. vergevingsgezinde infrastructuur (geen paaltjes, rechtopstaande stoepranden, en al helemaal geen varkensruggen….)
d. leden-enquete (2022) naar het dragen van fietshelmen, zie dit artikel
e. 30 is het nieuwe 50: snelheidsverlaging in de bebouwde kom.
De Tweede Kamer heeft begin november 2020 bij meerderheid een motie aangenomen van Suzanne Kröger (Groenlinks) en Chris Stoffer (SGP) met het standpunt dat binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur de norm moet worden.
Zie ook nos.nl, TK-motie 30-kilometer-in-bebouwde-kom-als-standaard

Een groot succes voor de Fietsersbond, omdat wij ons in de campagne ’30 is het nieuwe 50′ en in de Fietsvisie 2040 ondubbelzinnig hebben uitgesproken voor dit principe!
Zie voor een aanpak naar 30 km/uur: te-hard-rijden-is-volksergernis-nummer-1-waarom-krijgen-we-dat-niet-opgelost.

educatie:
a. campagne; het fietsende schoolkind: doe de belofte en breng je kinderen met de fiets naar school.
b. initiator van de campagne “Doortrappen”, veilig fietsen tot je 100e. Zie deze link.
c. provinciaal: lokale fietsverlichtingsacties
d. landelijk: test van spullen (TestKees)
e. fietsschool
f. deelname aan Mono (mobieltje: NO.).

Verder kent de Fietsersbond een aantal landelijke werkgroepen zoals de werkgroep landelijkgebied met aandacht voor het landbouwverkeer, fietsverlichting, en maximaal 60 km. Belangrijke thema’s voor Noord-Brabant !

En in het najaar 2020 heeft de Fietsersbond in Noord-Brabant de 1e tranche (1000 km. fietspaden) uitgevoerd van de SPI, de safety performance index. Dit is een project om de veiligheid van de Brabantse fietspaden in kaart te brengen; zie deze pagina. Zie voor het resultaat dit kaartje, wel inzoomen op de gemeente die je wilt zien.
Voor de overige fietspaden is geen vervolg-opdracht verstrekt.