Wat doet de Fietsersbond ?

Wat doet de Fietsersbond aan verkeersveiligheid: ?
fysiek / infrastructuur:
a. pleiten voor ontvlechting: minder ontmoetingen tussen fiets en auto.
Gescheiden fietspaden; waar zinvol tunnels, bruggen en viaducten.
b. (aan de slag met een) veilige schoolomgeving
c. vergevingsgezinde infrastructuur (geen paaltjes, rechtopstaande stoepranden, en al helemaal geen varkensruggen….)
d. 30 is het nieuwe 50: snelheidsverlaging in de bebouwde kom.
De Tweede Kamer heeft begin november 2020 bij meerderheid een motie aangenomen van Suzanne Kröger (Groenlinks) en Chris Stoffer (SGP) met het standpunt dat binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur de norm moet worden.
Zie ook nos.nl, TK-motie 30-kilometer-in-bebouwde-kom-als-standaard

Een groot succes voor de Fietsersbond, omdat wij ons in de campagne ’30 is het nieuwe 50′ en in de Fietsvisie 2040 ondubbelzinnig hebben uitgesproken voor dit principe!
Zie voor een aanpak naar 30 km/uur: te-hard-rijden-is-volksergernis-nummer-1-waarom-krijgen-we-dat-niet-opgelost.

educatie:
a. campagne; het fietsende schoolkind: doe de belofte en breng je kinderen met de fiets naar school.
b. provinciaal: lokale fietsverlichtingsacties
c. landelijk: test van spullen (TestKees)
d. fietsschool
f. deelname aan Mono (mobieltje: NO. Daar kun je mee thuiskomen…)

Verder kent de Fietsersbond een aantal landelijke werkgroepen zoals de werkgroep landelijkgebied met aandacht voor het landbouwverkeer, fietsverlichting, en maximaal 60 km. Belangrijke thema’s voor Noord-Brabant !

En in september 2020 is de Fietsersbond in Noord-Brabant gestart met de uitvoering van de SPI, de safety performance index; een project om de veiligheid van de Brabantse fietspaden in kaart te brengen; zie de aparte pagina hierover.