Wat doet de Fietsersbond ?

Wat doet de Fietsersbond aan verkeersgezondheid ?
fysiek / infrastructuur:
a. pleiten voor ontvlechting: minder ontmoetingen tussen fiets en auto.
Gescheiden fietspaden; waar zinvol tunnels, bruggen en viaducten.
b. (aan de slag met een) veilige schoolomgeving
c. vergevingsgezinde infrastructuur (geen paaltjes, stoepranden,….)

educatie:
a. campagne; het fietsende schoolkind: doe de belofte en breng je kinderen met de fiets naar school.
b. provinciaal: lokale fietsverlichtingsacties (zichtbaarheid is hèt accent in 2019)
c. landelijk: test van spullen (TestKees)
d. 30 is het nieuwe 50: snelheidsverlaging in de bebouwde kom
e. fietsschool
f. deelname aan Mono (mobieltje: NO. Daar kun je mee thuiskomen…)

Verder kent de Fietsersbond een aantal landelijke werkgroepen zoals de werkgroep landelijkgebied met aandacht voor het landbouwverkeer, fietsverlichting, en maximaal 60 km. Belangrijke thema’s voor Noord-Brabant ! Ook is er een werkgroep Grote Steden met oa. een lobby voor max. 30 km/uur binnen de bebouwde kom.