Waarmee moeten we in de provincie aan de slag ?

Actieagenda recreatief fietsen

Oproep van het Fietsplatform; in samenwerking met ANWB, wielersportbond NTFU en uiteraard de Fietsersbond

Waarom deze actieagenda?
Goede, aantrekkelijke fietsinfrastructuur draagt bij aan de grote opgaven waar ons land voor staat op het gebied van gezondheid, klimaat en kwaliteit van de leefomgeving. Het kost relatief weinig maar levert maatschappelijk een veelvoud van de investeringen op. Het is daarbij ook van grote waarde voor de vrijetijdseconomie, een stimulans om bewegingsarmoede te voorkomen en goed voor natuur en milieu. Win-win-win dus.

Aan de slag
Dit is het moment om er werk van te maken, van de tekentafel tot de fietser zelf.
De actieagenda geeft een inkijk in hoe het beste recreatieve fietsland van de wereld er volgens ons uitziet, en wat daar voor nodig is.
We hebben er op deze site eerder over gepubliceerd, zie onze top-10 aanpak.

zo kan het ook...

Actiepunt 1: zorg samen met natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen voor meer en beter aanbod aan natuur en landschap, dichtbij huis en goed bereikbaar en toegankelijk voor fietsers. Dit helpt ook om drukte te spreiden. Dit is een essentiëel onderdeel in de gebiedsprocessen.
Actiepunt 2: ontwikkel dus een visie op de inrichting van het landelijk gebied en stel hier beleidslijnen voor op, inclusief de beweegruimte voor wandelen en fietsen.
Actiepunt 3: pak de infrastructuur aan. Veilige en comfortabele paden en wegen vormen de basis voor plezierig fietsen. Vaak kan relatief eenvoudig en snel resultaat worden geboekt!
Maak wegen buiten de bebouwde kom verkeersluw en fietsvriendelijk; zorg dat fietsers veilig kunnen fietsen en neem knelpunten door menging met gemotoriseerd verkeer weg. Prioriteit voor het fietsknooppunten-netwerk.
Zorg dus voor fietsvriendelijke plattelandswegen (bv. toegankelijk alleen voor bestemmingsverkeer / inrichting voor 30 km/u).
Zorg voor een vergevingsgezinde inrichting d.w.z. dat een fout niet leidt tot een ongeluk(je). Houdt een berm aan van minimaal 60 cm.
Zorg voor een goed beheer van het recreatieve netwerk!
Actiepunt 4: iedere inwoner van Nederland heeft het recht om – via een aantrekkelijke en veilige stad-landverbinding – binnen 7 minuten fietsen in het landelijk gebied te zijn. Voer de hiervoor noodzakelijke maatregelen uit.
Actiepunt 5: Ga dijken en schouwpaden benutten om te fietsen. Maak geld vrij in het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG).
Actiepunt 6: investeer in service en voorzieningen en inzicht in hun aanwezigheid. Denk aan bankjes, schuilgelegenheden, watertappunten, toiletten en oplaadpunten.
Actiepunt 7: samen op het fietspad. Zorg dat de verschillende fietsers op een plezierige manier samen gebruik kunnen blijven maken van het fietspad.
Actiepunt 8: Begin bij de voordeur. De omgeving waarin je woont moet uitnodigen om te bewegen. Fietsen is samen met wandelen de meest simpele manier om in actie te komen. De grootste sportschool ligt buiten te wachten. Maak fietsrondjes voor alle grotere steden in Noord-Brabant, naar het voorbeeld van een rondje Eindhoven of Helmond.
Actiepunt 9: Integraal denken en werken. De overheid moet niet denken vanuit de verschillende beleidshokjes, maar deze juist koppelen. Zie de Omgevingsvisie! Denk hierbij aan recreatie, mobiliteitsbeleid, omgevingsbeleid en sportbeleid.

Categorieën