Fietsbrug Essche Stroom ?

19 mei 2020: Waterschap start project Bruggelaar
Het Waterschap De Dommel is gestart met de ‘formele’ voorbereidingen van het project Bruggelaar waarin de Essche Stroom haar natuurlijke loop weer terugkrijgt. De uitvoering zou dan volgend jaar starten.
Tot 1 september kunnen belanghebbenden nog ideeën aandragen.
De Fietsersbond zal wederom verzoeken de voorziene wandelbrug ook geschikt te maken voor fietsers. Als immers het waterschap ook recreatieve belangen dient, mag de fietser niet worden vergeten.
De route via deze nieuwe fietsbrug kan prima onderdeel uitmaken van het fietsknooppunten netwerk.

9 december 2012 en 9 oktober 2014: Fietsersbond stuurt brieven over gewenste fietsbrug Essche Stroom

belangrijke recreatieve barrière moet worden weggenomen

De Fietsersbond heeft eind 2012 aan de gemeentes Boxtel en Haaren alsmede de provincie Noord-Brabant een brief verzonden, ondertekend door vrijwel alle locale ondernemers die belang bij de aanleg van zo’n wandel/fietsbrug hebben.
Het voorstel is om ergens in het midden tussen Haaren en Esch over de Essche Stroom een brug aan te leggen. Dat idee past heel mooi in een herinrichtingsplan dat Waterschap de Dommel wil gaan maken nu dit riviertje weer een natuurlijkere loop moet gaan krijgen.

Najaar 2014 werden inrichtingsplannen bekend: er zou alleen een voetgangersbrug komen. Tijd voor weer een brief. We willen dat de aan te leggen wandelbrug over de Essche Stroom ook een fietsbrug wordt.
De brug wordt de kortste verbinding tussen de Ruiting in Esch en de Schouwbeemdseweg in Boxtel. Het zou een toevoeging zijn aan het Brabantse fietsknooppuntennetwerk, vindt de Fietsersbond.
Zonder die brug kunnen fietsers de Essche Stroom alleen bij Haaren of in Esch oversteken, samen met auto’s wat natuurlijk minder prettig fietst. Storend noemt vindt provinciaal vertegenwoordiger Aad Smid het gemis aan argumenten om de fietsbrug niet aan te leggen.

Zie ook www.esschestroom.nl/
.