Wat doet de provincie ?

De provincie Noord-Brabant kent per bestuursperiode een verkeersveiligheidsprogramma (BVVP 2016 – 2020). Daar lees je de drie pijlers waarmee verkeersveiligheid is te beïnvloeden:
1. verkeerseducatie, voorlichting en bewustwordingscampagnes om weggebruikers goed uit te rusten om zich veilig in het verkeer te bewegen en ze bewust te maken van de eigen rol in het verkeer;
2. de aanpak van fysieke knelpunten en de realisatie van een zo veilig mogelijke infrastructuur en de toepassing van techniek om verkeersveiligheid te verbeteren;
3. handhaving bij overtreding van de verkeersregels (door de politie).

Doel is uiteindelijk nul verkeersdoden. Daarom: Maak van de Nul een Punt.

Uitvoering vindt vrijwel altijd regionaal plaats via de zgn. GGA’s (5 regio’s in Brabant). De provincie subsidiëert acties tot 80%. Bekende actievormen zijn het Brabants verkeersveiligheids label voor basisscholen (BVL = Brabants Verkeersveiligheids Label, zie hier) en voor middelbare scholen (TotallyTraffic, zie hier).