Wat doet de provincie ?

De provincie Noord-Brabant kent per bestuursperiode een verkeersveiligheidsprogramma (BVVP). Daar lees je de drie pijlers waarmee verkeersveiligheid is te beïnvloeden:
1. verkeerseducatie, voorlichting en bewustwordingscampagnes om weggebruikers goed uit te rusten om zich veilig in het verkeer te bewegen en ze bewust te maken van de eigen rol in het verkeer;
2. de aanpak van fysieke knelpunten en de realisatie van een zo veilig mogelijke infrastructuur en de toepassing van techniek om verkeersveiligheid te verbeteren;
3. handhaving bij overtreding van de verkeersregels (door de politie).

Doel is uiteindelijk nul verkeersdoden. Daarom: Brabant gaat voor Nul.

Begin 2021 is de provincie een pilot gestart om de verkeersveiligheid op fietspaden te “meten” en er een score op te plakken, te beginnen met de F59 Oss – ‘s-Hertogenbosch. Zie ook start pilot-inventarisatie-verkeersveiligheid-fietspaden. De provincie is ook mede-financier van de SPI, de safety-performance-index die door vrijwilligers van de Fietsersbond wordt uitgevoerd.
De resultaten van beide acties geven naar verwachting een goed inzicht in welke situaties het eerst, en hoe deze aangepakt moeten worden.

In maart 2021 is een nieuwe verkeersveiligheidscampagne gestart: ‘Jouw actie telt’. Deze richt zich vooral op gedragsverandering, aangezien ons gedrag de meest voorkomende oorzaak van verkeersongevallen is (90 procent). Zie Jouw actie telt.

Uitvoering van het BVVP vindt vrijwel altijd regionaal plaats via de zgn. GGA’s (5 regio’s in Brabant). De provincie subsidiëert acties tot 80%. Bekende actievormen zijn het Brabants verkeersveiligheids label voor basisscholen (BVL = Brabants Verkeersveiligheids Label, zie hier) en voor middelbare scholen (TotallyTraffic, zie hier).

Provincie en gemeentes (recent nog de gemeente Breda) geven soms opdrachten aan bureaus om campagnes te ontwikkelen. Zie bv. het bedrijf Attacom, www.attacom.nl/verkeer/