Barrières

Het opheffen en voorkomen van barrières is al jaren een landelijk speerpunt van de Fietsersbond. Ook in Brabant speelt dit onderwerp.
Eerst was er in 2007 de dreiging dat ProRail in de spoorweg-driehoek Den Bosch – Tilburg – Boxtel 27 van de 55 spoorwegovergangen wilde sluiten. Nu is dat de PHS (programma hoogfrequent spoor) waar vooral Vught mee te maken heeft.
Ook al speelt jaren dat provinciale wegen “duurzaam” worden ingericht wat vaak betekent dat gevaarlijke koude oversteken worden gesaneerd zonder daar een goed alternatief voor te bieden.
Ons beleid is erop gericht de CROW normen voor de maaswijdte toe te passen en daarnaast het langzaam verkeer 2x zoveel “oversteken” te bieden als het autoverkeer waardoor tevens wordt “ontvlecht”.