Rijkswaterstaat wegenprogramma

Het wegenprogramma van Rijkswaterstaat bestaat uit projecten die worden voorbereid (“studie”), die worden verkend, waarvan de plannen op basis van een Startbeslissing worden uitgewerkt resp. gerealiseerd.
Zo’n eerste studie betreft de A50: Ewijk – Bankhoef – Paalgraven. De Fietsersbond zal gaan deelnemen in een Stakeholders-overleg.

Verkenningen:
= A67: Bereikbaarheidsakkoord Zuid-Nederland; Eindhoven – Venlo.
= A58: Tilburg – Breda (verbreding naar 2×3 rijstroken), startbeslissing juni 2018
= A2: verkenning Vught – Deil, zie RWS-link. Kans: nieuwe Maasbrug met fietsbrug erbij ?!

Plan-uitwerkingen:
= A27 Houten – Hooipolder: zienswijze Fietsersbond
= N65: nieuw voorkeursalternatief voor de aanpak tussen Vught en Helvoirt.

= A2: Brainport Avenue
= A58: verbreding A58, Innova58. Dit betreft de A58 onder Breda en het traject Tilburg – Eindhoven.

In realisatie:
= A59: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Project omvat ook de snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch.

…..
Status 20 november 2018