bereikbaarheidsakkoord Zuid-Nederland

23 juni 2016: Statenlid Sjo Smeets vertelt waarom hij tegen het Bereikbaarheidsakkoord Zuid-Nederland heeft gestemd

Op 10 juni 2016 heeft de Statenfractie van GroenLinks tegen de investering gestemd van € 374,45 miljoen in de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Statenlid Sjo Smeets: ”Dit is een forse investering over 10 jaar in vooral asfaltmobiliteit in Zuid-Nederland zonder dat wij als Staten daar echt grip op hebben. Wij hebben als Staten ook budgetrecht en een controlerende taak op de uitgaven door het dagelijks bestuur van Brabant.” Zo mag er bijvoorbeeld geschoven worden tussen de uitgaven van projecten als onderdeel van het programma. Daardoor staat Provinciale Staten in feite buiten spel. Risicomanagement ontbreekt in de stukken en we zadelen de volgende Staten op met een behoorlijke erfenis zonder dat er een deugdelijke evaluatie is toegezegd aan het einde van deze Statenperiode.

Hoewel de fractie van GroenLinks positief is over de snelheid en doortastendheid van VVD-gedeputeerde Van der Maat bij het bereiken van bestuurlijk draagvlak, vraagt de unieke combinatie van stad en platteland in Brabant echter om zorgvuldige afweging van economische belangen en belangen van natuur en leefbaarheid. De toestand van de Brabantse natuur is zeer broos. Bij het project InnovA58 zijn al zaken als energieneutraliteit en duurzaamheid gelukkig wel opgenomen in de planvorming. De gedeputeerde wilde geen toezegging doen om deze lijn door te trekken naar andere projecten of deelopgaven. Ook was onduidelijk hoe de Brabantse burgers betrokken wordt bij de planvorming ook op het gebied van leefbaarheid.

De fractie van GroenLinks wilde op projectniveau voorstellen ontvangen inclusief businesscases en projectplannen. Dat werd weggewimpeld. Sjo Smeets tenslotte:” Het financiële huishoudboekje van de Provincie Noord-Brabant moet op orde zijn. Daarvan is geen sprake. Daarom hebben wij tegen dit voorstel gestemd. Het College van Gedeputeerde Staten roept de hele tijd ‘eerst beleid dan geld’ maar in de praktijk valt dat soms tegen.”