Verkeersveiligheid

SWOV-factsheet Fietsers, januari 2023

Hoeveel verkeersslachtoffers vallen er onder fietsers?

In 2021 vielen er in Nederland 207 doden onder fietsers. Dit is ongeveer 36% van het totaal aantal verkeersdoden (zie SWOV-factsheet Verkeersdoden in Nederland). Bij deze cijfers gaat het om alle slachtoffers die als fietser worden geregistreerd, dus inclusief gebruikers van elektrische fietsen, bakfietsen, racefietsen, enzovoort. Het aandeel doden onder elektrische fietsers neemt toe; van minimaal 28% in 2017 tot minimaal 39% in 2021. Omdat het gebruik van een elektrische fiets niet altijd geregistreerd wordt bij een ongeval, is dit een ondergrens.

In 2020 was 68% van de in Nederland door het ziekenhuis geregistreerde ernstig verkeersgewonden een fietser (zie SWOV-factsheet Ernstig verkeersgewonden in Nederland). Het merendeel (83%) van deze fietsslachtoffers raakte ernstig gewond bij een ongeval zonder betrokkenheid van een motorvoertuig; dit zijn fietsers die vallen, of die botsen met een obstakel (bijvoorbeeld een paaltje) of een andere fietser of voetganger (zie ook de vraag Waar, wanneer en hoe vallen de meeste fietsslachtoffers?). Iets meer dan de helft (53%) van de ernstig gewonde fietsslachtoffers was 60 jaar of ouder.
Het risico om als fietser in het verkeer te overlijden is de laatste tien jaar nauwelijks gedaald.


 
Fietsen is gezond, vaak ook leuk maar alleen als het veilig gebeurt. Daar hebben we zelf uiteraard ook een rol in. De provincie geeft er ook ruim aandacht aan, oa. via de website Brabant gaat voor de Nul.

 
De Fietsersbond geeft 10 tips om zelf veilig te fietsen

1. Laat duidelijk zien wat je van plan bent.
Geef richting aan.
Verminder op tijd je snelheid bij het naderen van een kruispunt, driesprong of zebrapad.
Maak een gebaar als je iemand voorrang gaat verlenen en als je voorrang accepteert.

2. Zoek oogcontact.
Door aan te geven dat je elkaar ziet zorg je voor veiligheid.

3. Geef elkaar de ruimte.
Zet je fiets (of auto) niet hinderlijk op fietspad of trottoir.
Houd voldoende afstand als je een ander passeert.

4. Hou rekening met elkaar en elkaars snelheden, mogelijkheden en beperkingen.
Niet iedereen is even mobiel of snel. Iemand op een racefiets of een e-bike heeft een andere snelheid dan iemand op een kinderfiets. Wees je bewust van dit snelheidsverschil en word niet boos als iemand niet snel genoeg aan de kant gaat.

5. Denk aan anderen als je iets gaat doen.
– Kijk over je schouder voor je inhaalt.
– Bel zachtjes als je een andere fietser gaat passeren.
– Stel het gebruik van je mobiele telefoon uit tot je stilstaat. Slingeren en niet goed uitkijken is ook voor anderen gevaarlijk en hinderlijk.

6. Fiets niet te dicht langs de rand van de weg.
Rechts houden is belangrijk, maar te dicht op de rand van de weg fietsen is gevaarlijk. Het kan zorgen voor lelijke valpartijen.

7. Naast elkaar? Alleen als het kan!
Naast elkaar fietsen is erg gezellig, maar houd rekening met andere verkeersdeelnemers. Zowel tegenliggers als mensen die je willen passeren. Soms is er te weinig ruimte om naast elkaar te fietsen. Beknibbel dan niet op de afstand, maar ga achter elkaar fietsen.

8. Voorkom haast en stress.
Haastige fietsers maken vaker brokken. Ga op tijd van huis en kom veilig aan!

9. Denk aan de dode hoek.
Zeker bij vrachtwagens kan de dode hoek letterlijk dodelijk zijn. Neem geen risico: haal ze niet rechts in en stop niet naast maar liever achter een vrachtwagen.

10. Fiets verlicht.
Het kost maar een paar euro, maar de investering in een paar goede fietslampjes heb je er snel uit. Je wordt beter gezien door auto’s én fietsers. De boete voor zonder licht fietsen kost € 55,=
 


2020: hoogste aantal omgekomen fietsers in 25 jaar
bron: Nieuws Fietsberaad, 14-04-2021

Vorig jaar kwamen in Nederland 610 mensen om in het verkeer. Dat zijn 51 minder dan in 2019 en het laagste aantal sinds 2015. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers nam toe tot 229.
Dit waren er 26 meer dan in 2019. Daarmee werd in 2020 het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt, meldt het CBS. Een derde van alle fietsdoden, 74 personen, verongelukte op een e-bike (vorig jaar 65).
Ouderen
De helft van het totaal aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam wel af van 324 in 2019 naar 306 in 2020. Deze daling is al langer zichtbaar. Oudere verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

In 2020 kwamen 195 inzittenden van een personenauto, (37 passagiers en 158 bestuurders), om het leven, 42 minder dan in 2019. Het aantal passagiers onder de slachtoffers daalde met 32, het aantal bestuurders daalde met 10.
Ook overleden in 2020 44 motorrijders, 41 voetgangers, 33 brom- en snorfietsers (inclusief speed pedelec), 34 bestuurders van een scootmobiel en 23 inzittenden van een bestel- of vrachtauto.