Reizigersoverleg Brabant (ROB)

Wat is de rol van de Fietsersbond in dit overleg ?

De Fietsersbond neemt deel aan het Reizigersoverleg Brabant. Wat kan de Fietsersbond hierin betekenen ?
(1) fietsenstallingen bij haltes, hoe doen we dat met “hub’s”?

  • kwaliteit van de stalling (denk aan fietsparkeur). Houd rekening met e-bikes, nieuwe brede fietsen.
  • moeten er deelfietsen komen?
  • hoeveelheid stallingsplaatsen
  • bij grotere stallingen: overdekt (!), of zelfs bewaakt. Sociaal veilig.

(2) aandacht voor opleiding chauffeurs, om veilig met fietsers om te gaan.

(3) busroutes, kan dat handiger / veiliger daar waar het samenvalt met hoofdfietsroutes ?

  • zoveel mogelijk “ontvlechten” en waar dat niet kan, busroutes verleggen.
  • geldt zowel binnen als buiten bebouwde kom.
  • moeten busroutes nog wel dwars door dorpscentra ?
  • ook aandacht daar waar bushaltes “onhandig” liggen en fietsstroken / paden kruisen.

(4) Pakket van eisen voor concessies. De Fietsersbond heeft begin dec. 2022 gereageerd op het ontwerp PvE (pakket van eisen) voor de bus-concessie West-Brabant 2025 – 2035. Klik hier voor onze brief.
Half december 2023 heeft de provincie besloten dat Arriva ook na 2025 het busvervoer in West-Brabant blijft verzorgen, met elektrische bussen. De provincie verkoos het bod van Arriva boven dat van Qbuzz.

(5) reizigers-onderzoek, zijn klanten bereid verder te fietsen naar haltes en zo ja, waar moeten die haltes dan aan voldoen ? En de routes daar naartoe ? Zie dit bericht voor de uitkomsten van het onderzoek najaar 2022.

Voor meer info: mail naar mw. Jeanne Berkelmans.

De website van het Reizigersoverleg Brabant vind je hier.

Voor hub’s is er in Noord-Nederland al een aparte website: reis-via-hub.