Plannen voor Het Groene Woud

29 april 2014: Boxtel, 2e bijeenkomst over Het Groene Woud: Fietsersbond ontwikkelt plannen voor Het Groene Woud (HGW)

Diverse lokale afdelingen van de Fietsersbond hielden op 25 maart en 29 april een sessie over “verbetering recreatief fietsen in Het Groene Woud”, in samenwerking met ’t Streekhuis van HGW.
De lokale afdelingen gaan verder met knelpunten en verbeteringen inventariseren, gericht op het recreatief fietsen.

Er wordt gekeken naar barrières en mogelijkheden om langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer te ontvlechten. Zo werd er bv. geopperd alle fiets-knooppuntroutes grotendeels autovrij te maken (concept “Anlieger Frei” zoals veel in Duitsland toegepast). Ook werden fietsstraten genoemd als mogelijkheid om op een prettige manier uit je dorp of stad te fietsen, de natuur tegemoet. Ook wordt kritisch gekeken naar parkeer-locaties. Daarnaast kun je denken aan nieuwe knooppuntroute-verbindingen.

Het fietsplan is op 26 juni 2014 tijdens de “denk en doe dag” van Het Groene Woud) gepresenteerd in café Vingerhoeds in Oirschot.
We proberen een (wandel- en) fietsbeleid voor te stellen dat door de Streekraad van Het Groene Woud wordt onderschreven.
= Op een kaart gaan we allerlei voorbeelden toelichten,
= En we fietsen met bestuurders en ambtenaren naar een paar voorbeelden.

Onderdelen van zo’n recreatief fietsbeleid:

  • “rondjes” die alle via het fietsknooppunten-netwerk lopen
  • kleine rondjes vanuit de omliggende dorpen, bv. vanuit Oirschot, Best, Boxtel, Oisterwijk en St. Oedenrode. Maximaal 30 km.
  • daarnaast wat grotere knooppunt-routes vanaf stations: HGW west (vanuit Tilburg), HGW noord (vanuit Vught ?) en HGW zuid vanuit Best.
  • En zo mogelijk met bewegwijzering zoals de Van Gogh-route. Reden: als je gewoon dagelijks fietst, zie je die bordjes en word je op het idee gebracht.

Ter informatie nog de volgende linkjes: