Visie: verkeersgezondheid

Verkeersveiligheid gaat traditioneel vooral om het voorkomen van ongevallen. De Fietsersbond pleit voor een bredere kijk op dit thema, en noemt dit Verkeersgezondheid. De volledige visie vind je hier.

Ongevalscijfers
Ieder jaar verschijnen de ongevalscijfers. Hoeveel mensen zijn er het afgelopen jaar gewond geraakt en overleden in het verkeer. Heel belangrijk dat deze cijfers goed geanalyseerd worden. Maar de Fietsersbond vindt dat je ook moet kijken naar het effect van fietsen op je gezondheid. Denk bijvoorbeeld eens aan de positieve invloed van fietsen en wandelen op onze conditie, maar ook aan de negatieve invloed van de milieuvervuiling door auto’s, vrachtwagens en bussen.

Wij pleiten voor een brede kijk op verkeersveiligheid, waarin we deze elementen wél meenemen, en gelukkig worden we daarin steeds vaker gesteund door andere organisaties.

Te nemen maatregelen
Om de verkeersgezondheid van fietsers te vergroten moeten volgens de Fietsersbond diverse maatregelen genomen worden. In onze volledige visie op verkeersgezondheid formuleren we enkele speerpunten:

  • “eigen” fiets-infrastructuur: fietsverkeer ontvlechten van autoverkeer. Denk aan aanleg van aparte fietspaden, tunnels, bruggen en viaducten.
  • Snelheid gemotoriseerd verkeer omlaag: 30 als norm in de bebouwde kom met bijbehorende weg-inrichting zodat de max. snelheid in de omgeving past
  • (meer) handhaving door de politie (niet appen achter het stuur)
  • Verplichte Intelligente Snelheids Assistent, automatisch remmen
  • Stringente maatregelen tegen ultrafijnstof en roet.

Kiezen voor auto’s die de moderne en innovatieve verkeersveiligheidstechnologie vol toepassen en kiezen voor meer ruimte voor de fiets is strategisch gezien de beste keuze om tot een daadwerkelijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers te komen. Inzetten op fietsen en wandelen (actieve mobiliteit) levert daarnaast enorme gezondheidsvoordelen op door meer bewegen en minder uitstoot van schadelijke stoffen.