26 februari 2015

Verkenning snelfietsroutes opgeleverd

Eind februari 2015 hebben de Brabantse afdelingen van de Fietsersbond een globale verkenning van 10 potentiële snelfietsroutes afgerond. Niet meegenomen zijn Tilburg – Waalwijk en Nistelrode – Uden – Veghel omdat daar de initiatieven al een stap verder zijn; die routes zijn al min of meer bekend.
Gedetailleerd zijn alle wegvakken en kruisingen beschreven, met wat er nu ligt en wat er aan voorzieningen zou moeten komen.

Verder vervolg: de provincie heeft de ambtenaren van betrokken gemeentes op 5 maart naar het provinciehuis gehaald. De Fietsersbond was daarbij ook aanwezig. Daar is vooral het proces aan bod gekomen hoe je die Snelfietsroutes het beste kunt realiseren. En wat een snelfietsroute eigenlijk is.
Zo staat een hoge ambitie (met bv. aanleg van echt nieuwe routes en veel bruggen en viaducten) op gespannen voet met haalbaarheid (bestemmingsplannen, budget). Maar het moeten natuurlijk wèl wervende routes worden waarbij je echt kunt doorfietsen en nauwelijks hoeft om te rijden.
In de inventarisatie van de Fietsersbond is hopelijk hierin een goed evenwicht gevonden.

De kwaliteitseisen zijn met betrokken gemeentes en regio’s vastgesteld en staan in het Uitvoeringsprogramma Snelfietsroutes Brabant (USB). Dat vind je op de provinciale website: www.brabant.nl/uitvoeringsprogrammafiets.

Eerder werd al vastgesteld dat het in SFR-projecten naast kwaliteit vooral gaat om zaken als:

  • willen alle betrokken gemeentes ècht meedoen (“what’s in it for them”)
  • is er een gemeente die het project wil trekken ?
  • is er een bevlogen projectleider ?
  • hoeveel moet er aan de infrastructuur gebeuren / ruimtelijke inpassing, m.a.w. is het makkelijk of moeilijk(er) te realiseren ?
  • is het benodigde budget beschikbaar ?
  • moeten er bestemmingsplannen aangepast, en zo ja, zijn er (veel) bezwaren ?
  • hoe onze Fietsbalans criteria van samenhang, directheid, veiligheid, aantrekkelijkheid, comfort en beleving te realiseren ?

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.