Veilige schoolomgeving

Hoe creëren we een veilige schoolomgeving ?
Het beste is om via de Ouderraad met een verkeerscommissie aan de slag te gaan en eerst te achterhalen waar de knelpunten zitten. Zijn dat de (wild) geparkeerde auto’s bij het halen & brengen van de kinderen ? Of zijn het (ook) de wandel- en fietsroutes naar de school die niet veilig zijn ?
Hier passen bv. enquêtes bij; daarna kun je handtekeningen-lijsten verzamelen. Je kunt dit ook combineren met, of laten volgen door een lopen/fietsen-week en zien wat voor effecten dat heeft.

Denk aan de inrichting van schoolstraten, zie ons bericht van 17 mei 2022: actie schoolstraten

Uiteraard ga je ook met de gemeente aan de slag. Stel bv. een 3-jarig plan op (niet alles kan meteen…). Dat kan variëren van een parkeerverbod (altijd leuk om zelf de gele parkeer-verbodsstrepen te schilderen), aanleg van zebra’s en verkeersdrempels tot een herinrichting van je schoolomgeving. En zorg dat je schooldirecteur vierkant achter je staat. Misschien moet hij of zij ook wel zorgen voor meer en betere fietsenstallingen.
En niet in de laatste plaats: combineer dit met verkeers-educatie, zowel in theorie als praktijk. Vooral bij groep 7 past dit mooi bij het verkeersexamen.

Tot slot, het gaat niet alleen om een veilige schoolomgeving maar ook een gezonde omgeving. Kinderen, maar ook hun ouders, hebben baat bij bewegen: dus als het even kan, lopen & fietsen naar school ! En daar maken we het met z’n allen veel veiliger mee !
De Fietsersbond voert momenteel een landelijke campagne: het fietsende schoolkind. Doe de belofte en breng je kinderen met de fiets naar school: klik hier.
Ook heeft de Fietsersbond om je verder te helpen een toolkit ontwikkeld waar je posters en flyers vindt, maar ook afbeeldingen voor op social media en voor op de website. Meer informatie over de campagne vind je op www.fietsennaarschool.nl
.

Er bestaat een leidraad voor een veilige inrichting van je schoolomgeving. Bekijk ‘m via deze link.
Een project in Zuid-Holland vind je hier.

VVN (Veilig Verkeer Nederland) geeft je nogeens 10 gouden tips voor een veilige schoolomgeving.
VVN kan je ook met de enquête ondersteunen.