Veilige schoolomgeving

Stappen zetten naar een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving.

Ieder kind moet veilig naar school kunnen fietsen. Een veilige schoolroute, geen auto’s bij de school en de inzet van schoolstraten: het zijn allemaal manieren om de schoolomgeving veiliger en beweegvriendelijk te maken. Om scholen, ouders, beleidsmedewerkers, Fietsersbond vrijwilligers, JOGG-regisseurs en andere betrokkenen goed te ondersteunen, is het platform Veilige Beweegvriendelijke Schoolomgeving gelanceerd. Drijvende krachten achter het platform zijn Fietsersbond en Wandelnet die samen met JOGG aan een beweegvriendelijke schoolomgeving werken.

Neem contact op met Caroline Dekker via [email protected], om te horen hoe jij als vrijwilliger hiermee aan de slag kan gaan.
 
Hoe creëren we een veilige schoolomgeving ?
Het beste is om via de Ouderraad met een verkeerscommissie aan de slag te gaan en eerst te achterhalen waar de knelpunten zitten. Zijn dat de (wild) geparkeerde auto’s bij het halen & brengen van de kinderen ? Of zijn het (ook) de wandel- en fietsroutes naar de school die niet veilig zijn ?
Hier passen bv. enquêtes bij; daarna kun je handtekeningen-lijsten verzamelen. Je kunt dit ook combineren met, of laten volgen door een lopen/fietsen-week en zien wat voor effecten dat heeft.

Denk aan de inrichting van schoolstraten, zie ons bericht van 17 mei 2022: actie schoolstraten

Uiteraard ga je ook met de gemeente aan de slag. Stel een meerjaren-plan op (niet alles kan meteen…). Dat kan variëren van een parkeerverbod (altijd leuk om zelf de gele parkeer-verbodsstrepen te schilderen), aanleg van zebra’s en verkeersdrempels tot een herinrichting van je schoolomgeving. En zorg dat je schooldirecteur vierkant achter je staat. Misschien moet hij of zij ook wel zorgen voor meer en betere fietsenstallingen.
En niet in de laatste plaats: combineer dit met verkeers-educatie, zowel in theorie als praktijk. Vooral bij groep 7 past dit mooi bij het verkeersexamen.

Tot slot, het gaat niet alleen om een veilige schoolomgeving maar ook een gezonde omgeving. Kinderen, maar ook hun ouders, hebben baat bij bewegen: dus als het even kan, lopen & fietsen naar school ! En daar maken we het met z’n allen veel veiliger mee !
De Fietsersbond heeft een toolkit ontwikkeld waar je posters en flyers vindt, maar ook afbeeldingen voor op social media en voor websites. Meer informatie over de campagne vind je op www.fietsennaarschool.nl
 

Er bestaat een ruim 10 jaar oude leidraad voor een veilige inrichting van je schoolomgeving. Bekijk 'm via deze link.
Evaluatie van een proef bij basisscholen in Waalwijk en Breda: zie artikel SmartwayZ van 13-11-2023. Kern: als je eerst een proef wilt, richt dan een autoloze schoolstraat in voor minimaal één maand; zorg voor draagvlak en werk nauw samen met de gemeente.
Proef met een digitale schoolomgeving (november 2023): zie in-car school-meldingen.
Een project in Zuid-Holland vind je hier.
VVN kan je ook met de enquête ondersteunen.