6 juli 2016

Programma Snelfietsroutes vastgesteld

Provincie stelt uitvoeringsprogramma vast
In het nieuwe Fiets-in-de-Versnellings programma 2016 – 2020 is een belangrijke plek voor snelfietsroutes ingeruimd. Van het totaalbudget van € 41 mio. gaat € 35,6 mio naar deze nieuwe routes. Met dit geld subsidiëert de provincie de komende 4 jaar de snelfietsroute-projecten, van 50% tot maximaal 80% voor bijzondere kunstwerken. De gemeentes moeten, al dan niet in GGA-verband, het resterende budget vrijmaken.
Het Uitvoeringsprogramma FidV staat op de provinciale website: www.brabant.nl/uitvoeringsprogrammafiets. Belangrijke pagina’s: blz. 31 met de kwaliteitscriteria en de routes op blz. 39.
De provincie heeft zich (met GGA en gemeentes) ten doel gesteld:
volledige aanleg in 2016 – 2020:

  • Bergen op Zoom – Roosendaal, 14,6 km.
  • Eindhoven – Helmond (via Nuenen), 12,7 km.
  • Eindhoven – Helmond (via Geldrop), 10 km.
  • Geldrop – Eindhoven – De Run, 10 km
  • Den Bosch – Waalwijk, 18,7 km.

en voorbereiding / gedeeltelijke aanleg van:

  • Breda – Roosendaal, 26 km.
  • Breda – Tilburg, 20 km.
  • Tilburg – Waalwijk, 14,6 km.
  • Veghel – Uden – Nistelrode, 16,4 km.
  • Den Bosch – Eindhoven, 32,6 km.

Maar dit alles gaat alleen maar lukken als de (politiek in de) betrokken gemeentes dit zelf ook echt wil en hier budget voor vrijmaakt. Hierin is een belangrijke pushende rol voor de Fietsersbond weggelegd. Ook kan en wil de Fietsersbond creatief meedenken met routebepaling en oplossingen.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.