Trieste ongevalscijfers in Brabant

In 2018 zijn in Nederland 678 verkeersdoden gevallen (+11%), waarvan in Noord-Brabant 150. In 2017 waren dat er in deze provincie 98 en landelijk 613. Schrikbarende cijfers.
De Fietsersbond pleit, samen met het SWOV voor veel grotere investeringen in een vrijliggende fiets-infrastructuur, ook deels binnen steden. Fietsverkeer ontvlechten van het autoverkeer.

Ook pleiten we voor 30 km/uur als de nieuwe norm binnen steden en dit vereist òòk grote investeringen om de wegen zo in te richten dat dit gedrag als vanzelfsprekend wordt “afgedwongen”.
Van Rijk en Provincie worden dus veel grotere investeringen gevraagd dan nu in bestaande plannen is opgenomen. Dit is voor de lange(re) termijn.

Verder is het nodig daadkrachtiger en meer te handhaven. Zo is appen achter het stuur feitelijk misdadig. Het is niet voldoende om hierbij alleen een voorlichtingsactie MONO te voeren. Er moet ook ècht meer worden gehandhaafd. En dat is op korte termijn al mogelijk.

Het officiële persbericht van de Fietsersbond vind je hier.

Categorieën