Kiezen voor kwaliteit

Bestuursakkoord provincie 2019 – 2023

Met dit akkoord wordt huidig beleid voortgezet

Hieronder de letterlijke tekst uit de samenvatting, gevolgd door wat er over fietsen is afgesproken. Het is toch vooral weer het èn-èn beleid….

Een betrouwbaar, slim en duurzaam verkeers- en vervoersysteem in Brabant. Hiervoor ontwikkelen we een meer ‘data-gedreven’ mobiliteitsbeleid op basis waarvan we kunnen zien waar de problemen zich voordoen en welke investeringen het meest rendabel zijn. We blijven daarnaast nieuwe mobiliteitsoplossingen stimuleren. Voor alles geldt ‘slim waar het kan, asfalt waar het moet’. We moeten voorkomen dat Brabant tot stilstand komt.

Dat doen we door de infrastructuur veiliger en robuuster te maken. We blijven daarom stevig investeren in de bereikbaarheid per fiets, auto en het Openbaar Vervoer. Op korte termijn vraagt dat om het sluiten van diverse ‘mobiliteitsdeals’ met het rijk, gemeenten en het bedrijfsleven. Het verbeteren van de verkeersveiligheid houdt onze blijvende aandacht en inzet.

DE FIETS ALS ONMISBARE SCHAKEL
De fiets is een fijn, schoon en gezond vervoersmiddel en onmisbaar in ons mobiliteitssyteem. Met de opkomst van de elektrische fiets is het mogelijk geworden om grotere afstanden te overbruggen. De fiets is daarmee heel geschikt voor woon-werkverkeer, voor scholieren en om snel bij een OV-verbinding te komen.
De komende jaren gaan we verder met het oplossen van knelpunten en het uitbreiden van het Brabantse snelfietsroutenetwerk. Ook blijven we kijken waar reguliere fietspaden versterking behoeven. We blijven
invulling geven aan het reeds vastgestelde beleid op veerverbindingen. Op die verbindingen waarin de provincie participeert, stellen we hieraan eisen voor het verbeteren van de duurzaamheid.

Categorieën