Fietsersbond verliest rechtszaak over Raadhuisplein

Rechtszaak Gilze-Rijen verloren

De Fietsersbond heeft de rechtszaak die ze had aangespannen tegen de gemeente Gilze en Rijen verloren. “Teleurstellend, ik hou mijn hart vast voor de gevolgen”, zegt Cas Graafmans van de Fietsersbond.

Op 4 juli 2019 diende deze zaak voor de bestuursrechter Breda tegen de gemeente Gilze-Rijen. Onderwerp is de afwijzing van het bezwaarschrift over een verkeersbesluit Raadhuisplein in Rijen. De Fietsersbond heeft betoogd dat het verkeersbesluit haaks staat op het pro-fietsbeleid van de gemeente.

De Fietsersbond ging in beroep omdat de fietsbelangen onvoldoende zijn onderkend en afgewogen. Gelukkig heeft de gemeente zich gehouden aan haar toezegging om gedurende de beroepsprocedure geen werkzaamheden uit te voeren in het gebied.
Belangrijk punt in het verkeersbesluit is het feit dat de fietsers in de nieuwe situatie op drie van de vier hoeken van het plein, voorrang moeten gaan verlenen aan het autoverkeer. Om dat mogelijk te maken worden de oversteken die nu op een verhoogde kruising liggen, naar de zijwegen verbannen om daar met een haakse bocht de oversteek te gaan maken. De gemeente wijst op het toegenomen aantal ongevallen.

In de ogen van de Fietsersbond zal de nieuwe situatie niet veiliger worden en ondermijnt het de belangen van het groeiende fietsverkeer. Voor de fietsers zullen er wachttijden ontstaan om over te steken; zeker met jeugd zal er niet altijd worden gewacht tot de weg geheel vrij is.
Nu lijkt het alsof de fietsers moeten boeten voor het gedrag van automobilisten die niet voldoende opletten of beseffen dat ze een fietspad naderen waarbij ze fietsers van meerdere kanten (achter, links en rechts) kunnen tegenkomen. De Fietsersbond betreurt daarom ook dat dit verkeersbesluit is genomen (volgens de gemeente het beste van vele varianten).

De Fietsersbond pleitte ervoor de automobilisten die het plein naderen, nóg duidelijker te waarschuwen op het feit dat ze een twee-richtingen fietspad naderen. Gedragsverandering van de automobilist, in combinatie met een lagere snelheid in dit gebied, zal het gevoel van onveiligheid (en vermoedelijk ook de ongelukken die ontstaan) kunnen wegnemen.

De rechter stelt dat de gemeente weliswaar niet echt hard kan maken dat haar oplossing de beste is, maar wijst ook op de rol van de politie. Die stemde eerder met de plannen in. Bovendien, zo valt in het vonnis te lezen, heeft de Fietsersbond onvoldoende duidelijk kunnen maken dat haar voorstel beter is.

Volgens de gemeente is de reconstructie van de kruisingen in hartje Rijen nodig omdat er te veel ongelukken gebeuren. Sinds 2002 telde de gemeente er 32 waarbij in 17 gevallen een fietser was betrokken. Volgens de Fietsersbond zijn de kruisingen juist erg veilig en vond het merendeel van de ongelukken in de eerste jaren plaats.

Cas Graafmans van de Fietsersbond noemt de uitspraak ’teleurstelllend’. De bond, die zeventig handtekeningen van verontruste fietsers ophaalde tegen de gemeentelijke plannen met de kruisingen, kan nog bij de Raad van State in beroep. Maar of dat gaat gebeuren, valt nog te bezien. Graafmans: “Eerst de uitspraak maar eens goed bestuderen”.

Meer over de Fietsersbond in Gilze-Rijen: klik hier.

Categorieën