Herinrichting van wegen in de stad: discussie-avond 23 januari

hoe pakt Eindhoven projecten aan ?

Staat de fietser wel centraal ?

Gemeente kijkt breed en weegt alle belangen af.

De Fietsersbond afdeling Eindhoven organiseerde 23 januari een openbare ledenavond met als thema “Herinrichting van wegen in de stad”, in Wielercafé Cyklist (Gasfabriek 3, Eindhoven).

Herinrichting van wegen
Om de verkeersveiligheid te verbeteren en om in te spelen op de toenemende verkeersdrukte in Eindhoven worden verschillende wegen in de stad heringericht. Van de gemeente Eindhoven hebben Eddy Steenkamp (projectleider) en Bas Braakman (beleidsadviseur fiets) op deze avond aan de hand van concrete voorbeelden verteld wat daar allemaal bij komt kijken. Aanleiding blijkt toch vaak het onderhoud aan de weg zelf te zijn of het niet voldoen aan stikstof- en geluidsnormen. Nu komt daar meteen “integraal waterbeheer” bij, en ook een verkeers-vriendelijkere inrichting.
Hoe maak je een ontwerp, welke verschillende partijen zijn er bij betrokken, hoe komt er inspraak tot stand, en tot welk soort compromissen kan dat leiden?

Sommige leden van de Fietsersbond vonden dat een uitgangspunt als “minder autoverkeer” onvoldoende aan bod komt. Maar daar moet dan ook eerst politiek draagvlak voor komen in “autostad Eindhoven”.

Categorieën