6 maart 2020: Tilburg is nu ook om: B&W-besluit genomen, invoering 2023 – 2025

Tilburg: fietsers in de voorrang op rotondes

De voorrang wordt op 23 van de 38 rotondes in Tilburg omgedraaid ten gunste van de fietsers

Tilburg gaat de CROW aanbeveling nu ook volgen: voorrang voor de fiets op rotondes binnen de bebouwde kom.

Nu ook in Tilburg: de voorrang op de meeste rotondes in de gemeente wordt aangepast. Fietsers (en voetgangers) krijgen dan voorrang ten opzichte van het overige verkeer.

Want Tilburg wil het gebruik van de fiets verder stimuleren. Fietsen draagt immers bij aan belangrijke doelen als bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Fietsers krijgen daarom een betere plaats in het verkeer en het fietscomfort wordt door deze maatregel verhoogd.
Ook voor Snelfietsroutes is het goed dat fietsers ook op rotondes voorrang krijgen. Dit bevordert de doorstroming. Om de veiligheid te waarborgen worden de fietspaden op de rotonde op een plateau aangelegd. Ook voetgangers profiteren van deze verandering. Hiervoor worden bij de rotondes zebrapaden aangelegd.

De voorrang wordt op 23 van de 38 rotondes in Tilburg gewijzigd. Op de andere rotondes is het volgens de gemeente niet aan de orde of is het niet wenselijk. Aanpassing kost € 2,5 mio. en er wordt gerekend op een subsidie van de Provincie van ca. 1 mio. Het raadsvoorstel komt in november 2020 in de gemeenteraad.

Het streven is dan om vanaf 2023 alle rotondes binnen 2 jaar aan te passen. Als het niet lukt om dit jaar extra geld vrij te maken, dan worden de aanpassingen later uitgevoerd. Tot die tijd worden nieuwe rotondes en rotondes die worden gereconstrueerd fysiek al wel aangepast aan de nieuwe situatie. Helaas gaat voorrangsregel dan echter nog niet in.

Categorieën