Fietsen in tijden van het Corona-virus

Fietsen en het Corona-virus

[Dit moet je weten…] en Nieuws

Vanwege de corona-crisis heeft de Fietsersbond, samen met Wandelnet eind april 2020 het Ministerie geadviseerd een aantal maatregelen te nemen om voor wandelen en fietsen in deze tijden nu echt meer ruimte te maken.
Zie advies aan Ministerie.

Snel te nemen maatregelen

  1. Het ruimtegebruik vergroten: verlaag de snelheid in het stedelijk gebied binnen de bebouwde kom naar 30 km/u of lager. Hierdoor ontstaat er een groter netwerk van bruikbare fietsroutes. Met meer keuze in routes spreiden mensen zich en ontstaat er meer ruimte op de bestaande fietsroutes.
  2. Maak fietspaden onverplicht zodat (snelle, brede, bezorgde) fietsers, brommers en snorfietsers de rijbaan kunnen kiezen en daardoor rijden waar ze minder last hebben van of minder last veroorzaken voor andere fietsers.
  3. Verkeerslichten: zet ze uit of stel ze fietsvriendelijk af zodat fietsfilevorming voorkomen wordt. Geef op het fietspad de anderhalve meter afstand duidelijk aan zodat mensen weten hoe ze verantwoord moeten wachten.
  4. Ga gericht aan de slag met parkeren, allereerst rond drukke fietsroutes. Haal autoparkeerplaatsen (tijdelijk) weg om fietsers op langsliggende fietspaden/stroken te kunnen laten uitwijken. Verplaats fietsparkeerplekken van de stoep naar autoparkeerplekken zodat er ruimte op de stoep ontstaat voor voetgangers.
  5. Start een actieplan ‘Gezond fietsveilig’ waarin lokale wegbeheerders worden geholpen om versneld snel kleine (onderhouds)maatregelen op fietsroutes te nemen, zodat de ruimte op het fietspad kan worden vergroot. Denk daarbij aan bermen verharden of bestaand fietspad verbreden, verkeerseilanden verkleinen, paaltjes weghalen, stoepranden gelijktrekken aan fietspad, etc. Gebruik hiervoor budget van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en stuur op snelste resultaat. Maak op korte termijn een digitale toolkit voor gemeenten met deze tips en zorg voor communicatie via VNG/IPO zodat kennis zich snel en continu verspreidt.
  6. Geef nationaal gericht voorlichting en gevisualiseerde gedragsinformatie aan fietsers over hoe ze zich wenselijk kunnen gedragen.


Fietsen: een manier om gezond te blijven
En een alternatief voor reizen met het openbaar vervoer. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Volg op onze landelijke website de dagelijkse updates over het fietsen in tijden van het Coronavirus.
En dit moet je weten als je nu gaat fietsen.
En waarom fietsen extra bescherming tegen Corona biedt.

Categorieën