Protest tegen nieuw bestuursakkoord

Een nieuw provinciaal bestuursakkoord zonder het woord fiets, dat moet een vergissing zijn.

actie provhuis

De Fietsersbond is zeer teleurgesteld dat de fiets geheel ontbreekt in het nieuwe provinciaal bestuursakkoord Samen, slagvaardig en slim. Juist nu in deze corona-tijd waar de capaciteit van het openbaar vervoer meer dan gehalveerd is en het fietsen van extra groot belang wordt.

Daarom stond de Fietsersbond vrijdagmorgen 15 mei voorafgaand aan de officiële presentatie van het nieuwe college herkenbaar bij de ingang van het provinciehuis om aan de statenleden flyers uit te delen. Er waren ook protesten vanuit de cultuursector en klimaatbeschermers.

Zet de fiets op 1…. ook in Brabant!

Kies als provincie voor een omslag naar duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. Investeer in de fiets, en investeer naar rato van het fietsaandeel in het vervoer. Zo realiseer je een schaalsprong voor de fiets.

De Fietsersbond roept de provincie op samen te werken met alle wegbeheerders om die schaalsprong te realiseren. Denk aan:
• meer snelfietsroutes
• goede, gratis en veilige stallingen
• veilig en plezierig fietsen, ook recreatief
• autoluwe binnensteden
• veilige schoolomgevingen
• verbeteringen van het fiets knooppunten-netwerk

En geef als provinciale overheid het goede voorbeeld.

Categorieën