Effecten aanleg N69 onvoldoende serieus genomen

Herinrichting Dommelen Zuid

Eind 2019 is aannemer Boskalis gestart met het aanleggen van de nieuwe N69, ook wel Westparallel genoemd tussen Valkenswaard en Dommelen. Deze nieuwe weg heeft uiteraard gevolgen voor Dommelen-Zuid. De gemeente schrijft:
We vinden het belangrijk dat de bereikbaarheid goed blijft en ook de leefbaarheid voor bewoners mag niet verminderen.
Een adviesgroep heeft in 2014 al geadviseerd extra aandacht te bestenden aan de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg in Dommelen en de Dommelseweg in Valkenswaard.

De Fietsersbond maakt zich zorgen om de druk op Brouwerijdreef, en ook op de Norbertusdreef. Wij denken dat deze straten drukker worden. Immers, er gaat meer verkeer van Dommelen Noord via deze wegen naar Dommelen Zuid om de nieuwe N69 te bereiken en daarnaast komt in de Dommelstraat een knip om sluipverkeer te voorkomen.

De gemeente ziet het anders: zij denkt dat het aantal motorvoertuigen halveert tussen 2019 en 2030. Wij komen er niet achter waarom de gemeente dit denkt. Immers, het verkeer van Dommelen Noord rijdt nu via Valkenswaard naar Eindhoven. Het is de bedoeling dat dit naar de nieuwe N69 gaat, dus via Dommelen Zuid. Wij denken dus dat het verkeer gaat toenemen in plaats van afnemen!

De gemeente wil wel werken met fietssuggestiestroken e.d. op de Norbertusdreef (en wellicht ook op de Brouwerijdreef als wij blijven aandringen), maar de richtlijnen van de Fietsersbond geven aan dat dit geen goede oplossing is. Daarom pleiten wij voor aparte fietsstroken, ondanks de 30 km zone (dit gebeurt ook in de Bergstraat, dus waarom niet hier; er is voldoende ruimte). Wij zijn bang dat de fietser anders letterlijk wordt ingezet als blikvanger en dus het autoverkeer moet afremmen. We verwachten dat veel fietsers vluchten via de Kerkakkerstraat, maar deze straat vinden wij absoluut niet comfortabel voor fietsers. Bovendien is dit geen oplossing. Dan moet je (deels) over de Brouwerijdreef fietsen om de wijk te kunnen verlaten.

Daarom hebben wij de gemeente opnieuw verzocht om hierover in gesprek te gaan. We hebben daarbij verwezen naar bijgaand artikel uit Trouw: drukke 30-km. weg toch nog gevaarlijk voor fietser.
We wachten de reactie van de gemeente af. Hopelijk krijgen wij deze plannen nog aangepast.

Categorieën