Meekoppelkans wordt niet ingevuld

Geen fiets/wandelverbinding op nieuwe Maasbrug A2 ?

Fietsersbond teleurgesteld

Eind 2020 is in de Stuurgroep MIRT A2 (en bekrachtigd in het BO-MIRT-overleg) besloten dat “de regio” geen financiering toekent om een eventuele nieuwe A2-Maasbrug ook geschikt te maken voor fietsers en wandelaars. E.e.a. valt in een bijzinnetje te lezen in Nieuwsbrief 10.
De Fietsersbond, maar ook wandel-verenigingen, zijn zwaar teleurgesteld. Als je zo’n nieuwe brug aanlegt, is dat voor wel 50 jaar en dan moet je ‘m toch ook geschikt maken voor langzaam verkeer ?! De afstand Kerkdriel – Rosmalen wordt er kilometers mee verkort.
Wel een jaar lang is in allerlei gremia gesproken over meekoppelkansen en deze sprong er (vond iedereen) echt uit! Eind van het liedje is dan dat die geschrapt wordt. Wat een teleurstelling.

Zie ook https://www.mirta2deilvught.nl/. Maar daar lees je nergens iets terug van dit besluit.

Met deze voorkeursbeslissing (naar 2 x 4 rijstroken) waarvan de procedure -zienswijze ontwerp structuurvisie indienen- op 9 juni start, komen er 2 nieuwe bruggen over Maas & Waal bij aan de oostzijde van de bestaande bruggen. De Waalbrug kent al een parallelweg voor fietsers. Budget is al vastgelegd op € 830 mio.
Indien het alleen een budget-kwestie is, zou je ook al kunnen besluiten dat er in de toekomst aan die nieuwe Maasbrug altijd nog een fietspad kan worden bevestigd (dat kan met de huidige constructie bv. niet). Want in de toekomst kan de politieke kleur er weer anders uitzien.

Het gaat natuurlijk niet om grote aantallen fietsers, dat maakt de discussie ook wel lastiger. Maar het huidige alternatief, de brug bij Hedel, ligt gerekend vanaf de Maasdijk, wel 3 km. verderop.
Het Ministerie IenW zou moeten willen dat elke brug van een rijksweg ook voor langzaam verkeer toegankelijk is, zie ook discussie A27.

In het concept-NTF heeft de gemeente Den Bosch deze fietsverbinding (nog) niet benoemd. Daar moeten we als Fietsersbond sowieso achteraan trekken.

Categorieën