MIRT-verkenning gaat alleen over meer asfalt tussen Oss en Ewijk

Fietsersbond stapt uit Klankbordgroep A50

Scope opdracht van Ministerie IenW veel te smal

In de 1e Klankbordgroep-bijeenkomst werd duidelijk dat het doel en resultaat van deze verkenning (een opdracht van het Ministerie van IenW) sèc betrekking heeft op de autosnelweg A50 (tussen Oss en Ewijk). Dit blijkt ook uit 3 gepresenteerde kansrijke oplossingsrichtingen, alle gericht op meer asfalt (van 2×2 naar 2×3 rijstroken). Uitwerking van “Smart Mobility” (met daarin een potentiële rol voor de fiets) is verwezen naar de zgn. Strategische Agenda.

De Fietsersbond is van mening dat het ontbreken van fietsinfra-maatregelen een duidelijke omissie is. Het is niet in lijn met een bredere blik vanuit de MIRT (zoals bv. bij de A2 Deil – Vught) waarin fietsmaatregelen niet zouden mogen ontbreken.

Het heeft daarom geen zin deel te nemen aan een Klankbordgroep waarin het alleen om de uitwerking van “meer auto-asfalt” gaat. Onze brief is vandaag aan het projectteam verzonden.

Categorieën