Breed samenwerkingsverband in de Veerponten-coalitie

Maasveren: een lastig dossier

Maasveren_staking_Lith

18 april 2024: Gemeente Oss neemt voortouw voor instandhouding Maasveren
Veerpontencoalitie blij met constructieve houding gemeentes Oss, West Maas en Waal en Maasdriel

Het college van de gemeente Oss wil de komende acht jaar jaarlijks 37.500 euro uittrekken voor de veren over de Maas. Hiermee komen de vijf Maasveren voorlopig in rustig vaarwater. Voorwaarde is wel dat ook de Gelderse overzijde zijn verantwoordelijkheid neemt en de andere helft van het verwachte exploitatietekort financiert. De verwachting is dat ook gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal gaan bijdragen. De Veerpontencoalitie – een landelijk samenwerkingsverband van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, Rover, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet, in Noord-Brabant samenwerkend met de Stichting Maasmeanders en ZLTO – is dan ook verheugd dat de gemeente Oss – samen met de intentie van de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel – het voortouw neemt voor de instandhouding.
———————

15 maart 2024: presentatie van het belang van veerponten
Een afvaardiging van de Veerpontencoalitie zal op 15 maart een presentatie verzorgen aan de Brabantse en Gelderse verantwoordelijke gedeputeerden, Dhr. Stijn Smulders (PNB) en Klaas Ruitenberg PG) en aan de verantwoordelijke bestuurders uit de Maasgemeenten Oss, West Maas en Waal en Maasdriel.
Het gaat er nu vooral om om het belang van de veerponten te onderstrepen en daar helpt onderstaand rapport enorm bij.
———————

6 februari 2024, Landelijk rapport over veerponten verschenen
Bureau Mobycon heeft in opdracht van de Tour-de-Force een rapport samengesteld over de maatschappelijke waarde van veerponten. Aanbeveling is om deze waarde veel beter onder de aandacht van bestuurders te brengen (lobbyen dus…) en om het eigenaarschap helder(der) te krijgen: is de veerpont een onderdeel van OV of behoort ze tot de weginfrastructuur.
Het rapport vind je hier.


Veermannen akkoord
De achterban heeft ingestemd met het akkoord dat de FNV-havens heeft bereikt. Hiermee is gelukkig het conflict opgelost en kunnen fietsers weer ongestoord van de 5 Maasveren gebruik maken!
———————
Akkoord vrijwel rond.
Partijen zijn op 20 april 2022 overeen gekomen dat de huidige cao doorloopt tot 2027. Dan komen de werknemers te vallen onder een algemene, landelijke cao. Beide partijen hebben dus concessies gedaan. Het bestuur wilde eigenlijk dit jaar al af van de eigen cao, maar de vakbond FNV Havens wilde deze behouden.
Let op: incidenteel is een pontveer nog gestremd: zie www.maasveren.nl
———————
3 februari: bemiddelaar Pauline Willems aangesteld.
Zie ook artikel Brabants Dagblad.
———————
18 januari: bemiddelingspoging gestrand
Een eerste bemiddelingspoging van de gemeenten Oss en West Maas en Waal om een einde te maken aan de staking van veermannen bij Stichting de Maasveren is maandagmiddag mislukt.
Zie ook dit artikel Brabants Dagblad
———————

10 januari: Fietsersbond doet dringende oproep
Al langere tijd staken -in afwisselende vormen- de 5 veerponten over de Maas, tussen Alem en Appeltern. Deze week ook weer, waarbij de 2 belangrijkste pontveren scholieren ’s morgens en ’s middags nog wel overzetten. Iedereen begint enorm van de stakingen te balen, getuige bv. alle Facebook-reacties van de Maasveren. En het einde is nog niet in zicht. Automobilisten kunnen eventueel nog omrijden maar voor fietsers (en zeker voetgangers) is er helemaal geen alternatief: het is onbegonnen werk om via de brug bij Hedel of die bij Ravenstein om te fietsen. Bv. van Megen naar Appeltern zijn het via de A50 brug alleen al 25 extra kilometers.

De Fietsersbond doet een dringende oproep aan zowel de Stichting Maasveren en haar opdrachtgevers, als aan de FNV zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen en de stakingen daarmee te beëindigen. Het is maatschappelijk echt onbestaanbaar dat deze veren zo lang uit de vaart zijn. En dat geldt zeker niet alleen voor fietsers….

Categorieën