Fietsersbond Bergen op Zoom

Afdeling neemt de verkeersveiligheid onder de loep

Oktober 2023
Naar aanleiding van het voornemen van ALDI in Halsteren een vestiging aan de Halsterseweg 56 te realiseren, heeft de Fietsersbond de invloed daarvan op de veiligheid van de vele fietsers die daar passeren bekeken. De Fietsersbond doet trouwens verder onderzoek naar de beste fietsroutes voor leerlingen van de VO-scholen in de gemeente Bergen op Zoom.

De resultaten daarvan worden besproken met de scholen en met de professionals van de gemeente. Piet C. Bruys legt uit: “Namens de Fietsersbond deed ik onderzoek nabij het smalle deel van de Halsterseweg, tussen rotonde Vogelenzang en de Leeuwstraat. Het viel opnieuw op hoeveel verkeersbewegingen er daar dagelijks zijn. Geheel los van de ALDI-kwestie vroeg ik me af hoe dat komt.” Meer informatie vind je in de Halsterse-zuidwestkrant.