nieuwe overheidscampagne om vaker de fiets te pakken

Da’s zo gefietst

Maar dan moet de gehele fietsketen wèl op orde zijn

Op 8 mei lanceerde de rijksoverheid een langlopende campagne om meer mensen op de fiets te krijgen. Immers, de helft van de autoritjes wordt voor een afstand minder van 7,5 km. gebruikt en daar is de fiets een prima alternatief voor. En nog gezond ook!

Maar hoe krijg je nu meer mensen op de fiets ?
“Show, don’t tell” zeggen de Amerikanen. Dus naast de campagne roept de Fietsersbond Rijk, provincies en gemeentes op ervoor zorgen dat de gehele fiets-keten op orde is met veilige en aantrekkelijke infrastructuur en goede stallingen. Werkgevers, winkelcentra en instellingen moeten ervoor zorgen dat die stallingen er ook in voldoende mate zijn, en dat je daar je dure fiets ook veilig en droog kunt stallen.
En de infrastructuur voor het toeristisch fietsen mag ook niet vergeten worden….
Al deze maatregelen zijn prima beschreven in het Brabants Toekomstbeeld Fiets (BTF).

Dan nog een sociaal aspect: het is gezelliger èn motiverender om met anderen af te spreken om samen naar het werk te fietsen, zoals je dat vroeger ook naar school deed. Als je zo’n afspraak hebt lopen, dan geeft dat net het extra duwtje dat je misschien nodig hebt. Vooral voor de ‘heenreis’ relevant.

De campagne vind je bij daszogefietst.nl.

Categorieën