29 oktober 2018

Extra budget voor Snelfietsroutes

Het Brabants Snelfietsroute-netwerk krijgt steeds meer vorm….

brabantse-snelfietsroutenetwerk

Gedeputeerde Staten heeft besloten om € 24,6 mio extra vrij te maken voor meer snelfietsroutes. Er zijn inmiddels voor 5 routes bestuursovereenkomsten (bijna) getekend en daarmee is het oorspronkelijke budget van circa € 35 mio vergeven. Het doel is om vanaf 2020 met dit bedrag nog eens 4 routes te gaan mee-financieren.
Deze extra routes zijn naar verwachting:

  • Den Bosch – Eindhoven
  • Oosterhout – Breda
  • Breda – Etten-Leur (- Roosendaal)
  • Nistelrode – Veghel

Op deze wijze krijgt het Brabants snelfietsroute-netwerk steeds meer vorm.

23 mei 2017
Het zat al veel langer in de pen maar nu is het dan eindelijk officiëel: de provincie heeft € 35,6 miljoen beschikbaar voor de subsidieverlening aan gemeenten met concrete en uitgewerkte plannen voor een snelfietsroute. Gedeputeerde Staten hebben de afspraken over subsidiëring van deze projecten formeel op 23 mei vastgelegd. Naast geld gaat het ook over uitvoeringstermijnen, regie op realisatie en risico’s. Het doel van de provincie is om voor 2020 vijf routes te realiseren en te starten met vier andere routes. Met een netwerk van snelfietsroutes wil de provincie weggebruikers faciliteren om ook voor langere afstanden de fiets te gebruiken op weg naar werk en school om op deze manier files te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *