Provinciaal team

In Noord-Brabant is ons provinciaal team actief en we willen de fiets in onze provincie nog meer op de kaart zetten. Onze speerpunten zijn vooral de Snelfietsroutes, het tegengaan van barrières, verkeersveiligheid en bevorderen van recreatief fietsen (denk aan de mooie Brabantse knooppuntroutes).

We overleggen regelmatig met ambtenaren en politici in het provinciehuis.
Verder kijken we kritisch mee met grote (snel)wegen-projecten: komen er geen nieuwe barrières en worden kansen voor de fiets wel opgepakt ? En we bemoeien ons ook met herinrichting van het landschap: kunnen we er (recreatief) fietsend ook van gaan genieten ? Gaat de provincie daar nu ook haar rol oppakken ? Daartoe werken we ook structureel samen met oa. wandelverenigingen en op een aantal dossiers met de ANWB.

Wil je als vrijwilliger kennismaken en wellicht actief worden?
Dit is wat we je kunnen bieden:
= leuke, uitdagende klussen
= een gezellig team: vrijwilligerswerk moet leuk blijven!
= zichtbaar invloed en resultaat
= je kunt allerlei skills (verder) ontwikkelen
= je leert nieuwe, gelijkgestemde mensen kennen
= eigen indeling van je tijd.

Wil je mee helpen ? Mail ons via [email protected] of bel met ons, zie hieronder ‘Contact’.