Landelijke Fietsersbond

Missie vastgesteld door de landelijke Ledenraad op 2 februari 2019:

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen.

De Fietsersbond is een vereniging en dat betekent dat er allerlei lokale afdelingen bestaan; de meeste Brabantse steden hebben zo’n lokale afdeling. We kennen ook een landelijk bureau waarin allerlei landelijke projecten en taken worden opgepakt, en van waaruit afdelingen worden ondersteund.
Dit zijn de Brabantse afdelingen. Wil je een klusje oppakken, neem gerust contact op!

De wereld verandert, ook op het fietspad. Er zijn steeds meer fietsen, in veel verschillende uitvoeringen. De oude vertrouwde fiets heeft op het fietspad gezelschap gekregen van e-bikes, speedpedelecs, bakfietsen, driewielers en wat al niet meer. Hoe gaan we daarmee om? En wat zijn in de toekomst de prioriteiten van de Fietsersbond?
De Fietsersbond heeft daarom haar Fietsvisie 2040 vastgelegd: alle onderwerpen zie je op de Fietsvisie-pagina.