Project meanderende Maas

Al jaren storen massa’s fietsers en wandelaars zich aan het fiets- wandelknelpunt bij Lithoijen en lokale groeperingen proberen dit probleem =tot nu toe tevergeefs= op te lossen.

Maar er gloort hoop: realisatie is wellicht mogelijk binnen het MIRT project Meanderende Maas waarin Provincie Brabant / Gelderland, gemeente Oss en waterschap Aa en Maas samenwerken. Zie ook Meanderende Maas.
Vorig jaar is over dit knelpunt ingesproken en in maart 2020 een formele zienswijze ingediend op het IPSV (= interprovinciale structuurvisie) want een oplossing zit nu niet in het project ondanks mooie woorden over recreatief wandelen en fietsen. 9 April verscheen er een groot artikel hierover in het Brabants Dagblad (editie Oss).
Het draait uiteindelijk natuurlijk om de echte wil en het geld hiervoor.
Vanuit het project komen signalen om dit in een 2e fase te onderzoeken. Maar dat gaat wel erg lang, te lang duren…. Laten we er, ook vanuit de politiek, meer druk op zetten.

Categorieën