Snelfietsroute Oss – Uden – Veghel

Hoe staat het er voor ?
We verwijzen je graag naar de
5e Nieuwsbrief, september 2023
Zie ook 4e Nieuwsbrief, februari 2022.
 
Tracé


Op 10 oktober 2018 is de 2e Bestuursovereenkomst getekend v.w.b. het deel tussen Nistelrode en Uden (het laatste stuk naar Oss ligt er eigenlijk al). Samen met de 1e bestuursovereenkomst (Uden – Veghel) die al op 5 juli werd getekend, kan de route nu volledig worden aangelegd.
De snelfietsroute is een gezamenlijke opgave van de provincie én de gemeenten Meierijstad en Uden.

De gemeenteraad van Meierijstad is in maart 2018 akkoord gegaan met het collegevoorstel om het snelfietspad aan te leggen. Meierijstad koos voor de noordelijke variant, die loopt langs het Duits Lijntje. Deze noordelijke route loopt via ’t Ven door richting Zuid-Willemsvaart en sluit daar perfect aan op de route naar Schijndel.
De noordelijke snelfietsroute is van meerwaarde voor inwoners, werknemers/bedrijven en bezoekers van Meierijstad.

Noordelijk tracé
Er is gekeken naar twee mogelijke tracés voor de route tussen Uden en Veghel; zuidelijk door Mariaheide en noordelijk langs het Duits lijntje. Volgens de gemeente kwam de noordelijke variant als meest gunstige traject uit de bus. De verkeersveiligheid op het bedrijventerrein De Dubbelen voor fietsers en kruisende (vracht)voertuigen krijgt sowieso extra aandacht.

Duits Lijntje
In 2016 is de visie ‘Het Duits Lijntje verbindt’ vastgesteld. Daarmee is erkend dat deze voormalige spoorlijn met grote cultuur-historische waarde een sterke verbindende kracht in zich heeft. De gemeente gaat onderzoeken welke extra kansen het tracé langs het Duits Lijntje biedt. Daarbij wordt gedacht aan uitbreiding van de ecologische verbindingszone en een verbetering van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden langs de oude spoorlijn.

Op 4 december 2017 presenteerde de gemeente Meijerijstad (waar Veghel nu onder valt) haar visie op de Snelfietsroute (beleid, inpassing, knelpunten, samenhang met fietsplan Veghel) en het gevolgde proces. Er moet nu een afweging plaatsvinden tussen een noordelijke variant en een zuidelijke variant omdat er voor beide varianten (wat de Fietsersbond wilde) onvoldoende budget is.
Voor de Fietsersbond is de afweging niet zo moeilijk: wij zijn duidelijk voor de noordelijke variant (die grotendeels de voormalige spoorlijn, het Duits Lijntje, volgt). Dit is tevens een ecologische verbindingszone (EVZ) en de combinatie kan tot iets prachtigs leiden !
De zuidelijke route maakt overigens deel uit van het fietsplan Veghel en zal in dat kader worden aangepakt waarbij “werk met werk” wordt gecombineerd.

Categorieën

1 response to “Snelfietsroute Oss – Uden – Veghel

  1. Fantastisch zulke fietsroutes, mooi door de dorpen en het natuurgebied De Maashorst; laat ons alstublieft niet door de gemeente Maashorst hoeven te fietsen .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *