Top-10 aanpak recreatief fietsen

fkp-kaarten-2

N.a.v. de provinciale- en waterschaps-verkiezingen (maart 2023) heeft het Fietsplatform waarin oa. ANWB, NTFU en de Fietsersbond samenwerken, een top-10 van verbeteringen voor recreatief fietsen opgesteld.
Dat is hard nodig want tot nu toe valt “recreatief fietsen” bij de provincie niet onder het mobiliteitsbeleid. Ze nemen dus nauwelijks initiatief, laat staan regie op dit onderwerp. Terwijl er veel kan en moet gebeuren. De ANWB heeft dat eind maart 2022 in haar rapport ook duidelijk aangegeven.

Highlights uit de top-10:

  • verbeter het fietsknooppunten netwerk: maak paden breder, maak wegen autoluwer, ontvlecht fietsers van auto’s, hef barrières op, voeg nieuwe (kortsluitende) verbindingen toe, los andere knelpunten op.
  • breid het fietsnetwerk uit om (nieuwe) natuurgebieden beter bereikbaar en doorkruisbaar te maken
  • verbeter de voorzieningen (bv. schuilgelegenheden)
  • Zorg voor een integraal beleid: voorkom schotten tussen recreatief, sportief en utilitair fietsen, en andere beleidssectoren (sport, gezondheid). Vertaal dit door in Levendig Brabant 2030.

De uitgewerkte top-10 vind u via deze link.

De aanbiedingsbrief aan de Prov.Staten van Noord-Brabant vind u hier.

Categorieën