Over ons

Missie vastgesteld door de landelijke Ledenraad op 2 februari 2019:

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen.

Daarom is er een provinciaal team actief dat de fiets in Noord-Brabant nog meer op de kaart wil zetten. Onze speerpunten zijn vooral de Snelfietsroutes, het tegengaan van barrières en bevorderen van recreatief fietsen (denk aan de mooie Brabantse knooppuntroutes).

We overleggen regelmatig met ambtenaren en politici in het provinciehuis.
Verder kijken we kritisch mee met grote (snel)wegen-projecten: komen er geen nieuwe barrières en worden kansen voor de fiets wel opgepakt ? En we bemoeien ons ook met herinrichting van het landschap: kunnen we er fietsend ook van gaan genieten ? Daarom werken we ook structureel samen met oa. wandelverenigingen.

Wil je mee helpen ? Mail ons via [email protected].