25 september: bestuursovereenkomst getekend

Snelfietsroute Roosendaal – Bergen op Zoom

Op 25 september 2019 hebben de wethouders Cees Lok van Roosendaal en Andrew Harijgens van Bergen op Zoom samen met gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie ‘eindelijk’ een bestuursovereenkomst getekend.

Doel is om de fietsverbinding van 13,5 km. tussen Bergen op Zoom en Roosendaal comfortabeler, veiliger, sneller en aantrekkelijker maken. Daarmee kun je oa. forenzen verleiden vaker voor de fiets kiezen. Onderzocht is dat deze route een potentie heeft voor ruim 400 nieuwe fietsers.

Deze Snelfietsroute kende een lange aanlooptijd. Het was de route die in 2014 als één van de meest kansrijke naar voren kwam (met hulp van de Bikeprint-studie van de provincie). Maar vooral binnen de gemeente Bergen op Zoom vormde de financiering een groot obstakel. Na de ondertekening kunnen de twee gemeenten nu verder met vaststelling van het definitieve tracé van de snelfietsroute. Volgend jaar moet de aanleg starten.

De Fietsersbond heeft nog een alternatief langs De Zoom voorgesteld door de weg Moervaart naar het oosten door te trekken en zo de drukke A58 te vermijden. Dit bleek echter veel te ambitieus.

Het project heeft in 2018/2019 lang stil gelegen maar oa. door lobbywerk van de Fietsersbond en provincie hebben vanaf najaar vorig jaar de gemeenten de snelfietsroute opnieuw opgepakt. Dat proces liep voorspoedig, maar er bleek ook veel werk te verrichten; in ontwerpen/kwaliteit, afstemming met ProRail, etc.
Eerst zou de bestuursovereenkomst in maart worden ondertekend maar het was financiëel in Bergen op Zoom nog niet rond. Een persbericht van Roosendaal was toen jammer genoeg te optimistisch. Echter, van uitstel is gelukkig geen afstel gekomen!

Categorieën